Kundservice

0771-89 00 89

 • Bästa E-handel 2012
 • 30 dagars fri kredit
 • Från 1 dags leverans

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta

Bygga altan

Svårighetsgrad: Medel Så lång tid tar det:: 80 timmar Så många behövs det:: 2 st.

Bygga altan

Vi har materialet, råden och inspirationen till ditt altanbygge!

Instruktion och inspiration till dig som vill bygga en egen altan.

Att bygga altan är ungefär som att baka en jordgubbstårta. Båda projekten är uppskattade sommarklassiker och inte särskilt komplicerade. Men innan det är dags att slå sig ner i solstolen finns en hel del att göra. Så ta en titt på vår instruktionsfilm och lär dig bygga altan som proffsen.
Lycka till med altanbygget!


Så här gör du

Så här gör du när du bygger en altan
Här får du utförliga instruktioner om hur du går tillväga när du bygger en altan på ca 12 m2. Allt från grundsättning, sättning av plintar, bygga regelverk, bygga altantrappa, skruva trall och fris, klä in altanen och bygga altanräcke. Nedan följer en mängdning av vår exempelaltan, som är ca 12 kvm stor (3,68x3,22 m). Att tänka på! Du köper virke i antal löpmeter. Varje virke finns i olika fasta virkeslängder (2,70. 3,00. 3,30. 3,60. 3,90. 4,20. 4,50. 4,80. 5,10. 5,40), men vi kan tyvärr inte ha samtliga virkeslängder på lager. Du kan ange önskemål om virkeslängder i kommentarsrutan vid checkouten. Ange då minst tre önskemål eftersom butiken inte kan garantera att de har just de virkeslängder du önskar på lager.
Tips: Justera mängden på varje vara i listan nedan så att den passar din konstruktion. Öka/minska antal eller ändra dimension.

Instruktionsfilmer

  • Altan Del 1 Bygga altan, så gör du

   Altan Del 1 Bygga altan, så gör du

   9:10 min

  • Altan del 2, Bygga altanens stomme / Regelverk

   Altan del 2, Bygga altanens stomme / Regelverk

   7:29 min

  • Altan del 3, Förbered bygge av räcke, kjol & fris

   Altan del 3, Förbered bygge av räcke, kjol & fris

   6:30 min

  • Altan del 4, Trappa

   Altan del 4, Trappa

   5:12 min

  • Altan del 5, Trall och fris

   Altan del 5, Trall och fris

   7:26 min

  • Altan del 6, kjol

   Altan del 6, kjol

   4:01 min

  • Altan del 7, Räcke

   Altan del 7, Räcke

   6:06 min

Steg-för-steg

Här följer steg-för-steg instruktioner om hur du lyckas med ditt byggprojekt.

Del 1: Sätta plintar

Det första du behöver göra när du bygger altan är att sätta plintar.

Steg 1

Steg 1

Mät ut och markera ungefärlig storlek och placering på ditt altanbygge genom att spänna murarsnöre eller spraya med märkfärg.

Steg 2

Steg 2

Markera altanens höjd på husfasaden med ett kritsnöre

Steg 3

Steg 3

Ta bort all matjord och ersätt med ett lager sand eller finkornig stenkross. Det gör att du slipper ogräs under altanen.

Steg 4

Steg 4

Med en fasad av trä kan du använda huset som stöd för att fästa en bärlina genom panelen, in i de bakomliggande reglarna.

Steg 5

Steg 5

Om du väljer att sätta bärlinan på en murad vägg, förborrar och pluggar du innan du fäster med franska skruv.

Steg 6

Steg 6

Du kan bygga på enbart plintar, utan att fästa altanen i fasaden. Med fasad av fasadtegel, bör du kontakta fackman innan du skruvar upp bärlina på fasaden.

Steg 7

Steg 7

Bärlinan bestämmer altanens bredd och placering i sidled. Förborra en 45x170 mm impregnerad regel, på 50cm avstånd.

Steg 8

Steg 8

Kapa och ta bort lockläkten.

Steg 9

Steg 9

Mät ner trallens tjocklek och markera med ett nytt streck för bärlinans överkant.

Steg 10

Steg 10

Fäst bärlinan i fasaden med franska träskruv och bricka.

Steg 11

Steg 11

Använd en av husets sidor som mall för att ta ut en rak linje för altanen. Fäst ett snöre på en skruv 20 mm ut från den bakre knutbrädan på fasaden.

Steg 12

Steg 12

Dra snöret förbi fasaden och fäst snöret i en stakpinne.

Steg 13

Steg 13

Justera placeringen tills snöret passerar 20 mm ut från den främre knutbrädan.

Steg 14

Steg 14

Slå ner stakpinnen en bit längre ut än djupmåttet på din altan.

Steg 15

Steg 15

Avståndet mellan plintar ska vara max 2 meter. Samma max-avstånd gäller mellan bärlina och den första raden med plintar.

Steg 16

Steg 16

Om din altan är djupare än 2 meter, krävs en mittre bärlina för att få tillräcklig stabilitet.

Steg 17

Steg 17

Beslagen på plintarna längst kortsidorna ska placeras så att stolparna senare kan justeras i sidled.

Steg 18

Steg 18

Beslagen på plintarna i framkant och de som ska bära upp under tralldäcket, riktas så att stolparna senare kan justeras i djupled.

Steg 19

Steg 19

För varannan meter du bygger djupare altan, behövs ytterligare en bärlina. Plintarnas beslag på dessa bärlinor riktas på samma sätt. Om du ska belasta altanen mer än normalt kan du behöva minska avståndet mellan plintar och öka dimensionen på reglarna.

Steg 20

Steg 20

Färdiggjutna plintar finns i standardhöjd 50 och 70 cm. Markens beskaffenhet och det frostfria djupet i området, avgör vilken längd du behöver på plintarna.

Steg 21

Steg 21

För 95x95 mm-stolpar, används plintar med 100 mm bredd på beslagens fattning. Beslagen är förborrade för franska träskruv.

Steg 22

Steg 22

Märk ut med några spadtag ungefär var plintarna ska stå.

Steg 23

Steg 23

För att kunna sätta ut hörnplintarna rätt i sid-och djupled ska stolparnas placering markeras med hjälp av stakpinnar och murarsnöre. Använd vattenpass och rita ett streck på fasaden lodrätt ner från högerkanten av bärlinan.

Steg 24

Steg 24

Slå ner en stakpinne och fäst ett murarsnöre, där du har gjort markeringen på fasaden.

Steg 25

Steg 25

Dra murarsnöret en bit förbi yttermåttet på altanen. Se till att måttet mellan detta snöre och riktsnöret är lika stort längst ut som det är vid bärlinan.

Steg 26

Steg 26

Sätt stakpinnar och murarsnöre längst den andra kortsidan av altanen på samma sätt. Säkerställ att måttet mellan detta snöre och det andra snöret i fasaden är lika stort längst in och längst ut.

Steg 27

Steg 27

Sätt ut stakpinnar och dra murarsnöre för att markera måttet för stolparnas placering i djupled. Kontrollera att måttet till bärlinan är lika stort på båda sidor.

Steg 28

Steg 28

Mät ut 30 cm på en sida och 40 cm på den angränsande sidan. Om måttet mellan dessa punkter är exakt 50 cm betyder det att vinkeln är rät.

Steg 29

Steg 29

Kontrollera att diagonalerna är lika långa. Då är alla vinklar räta.

Steg 30

Steg 30

Dessa tre murarsnören bestämmer yttermåttet på stolparnas placering. De enda placeringarna som måste göras helt rätt är hörnplintarnas position i sidled.

Steg 31

Steg 31

De andra plintarna kan sättas ungefär rätt eftersom man får en ganska stor justeringsmån när man sätter stolpar.

Steg 32

Steg 32

Gräv ur för alla plintar. Om du gör hålen med plintborr, är det extra viktigt att ha koll på var rör och kablar är dragna på din tomt.

Steg 33

Steg 33

Plintarna ska ligga i marknivå. Höjdnivån på altanen kan justeras senare eftersom hela regelverket byggs på stolpar. Gräv ur så djupt att det finns utrymme för ett lager av makadam i botten av hålet.

Steg 34

Steg 34

Packa makadamen genom att stöta med plinten. Då får du ett plant, dränerande underlag som skyddar mot tjälskjutning.

Steg 35

Steg 35

Placera hörnplintarna längst med murarsnörena. I sidled ska plintjärnens insida linjera snöret.

Steg 36

Steg 36

I djupled ska plintarna placeras så att stolparnas ytterkanter linjerar med snöret.

Steg 37

Steg 37

Återfyll runt plinten, finjustera placeringen genom att trampa till marken runt om.

Steg 38

Steg 38

Sätt ut den andra hörnplinten på samma sätt och placera ut resterande plintar.

Steg 39

Steg 39

Behåll alla stakpinnar och murarsnören. De används under bygget av stommen som riktmärke för stolparnas placering.

Steg 40

Steg 40

Snöret ut från husets fasad gör att du kan ta ut rätt mått även för regelverket till din altan. Behåll det som riktmärke tills stommen är färdigbyggd.

Del 2: Bygga stomme

Andra delen i altanbygget består i att bygga en stomme/regelverk - Vi visar hur du gör!

Steg 1

Steg 1

Använd impregnerade stolpar för den lodräta delen av regelverket till din altan.

Steg 2

Steg 2

De stolpar som bär upp under tralldäcket kapas ca 10 cm över det färdiga tralldäckets höjd.

Steg 3

Steg 3

Om du ska använda stolparna till räcke...

Steg 4

Steg 4

... eller som stöd till entrétak, anpassas höjden efter den typen av konstruktion.

Steg 5

Steg 5

För plintar med 100 millimeters bredd på beslagen används 95x95 millimeters stolpar.

Steg 6

Steg 6

Lägg en distans på plinten innan du fäster stolpen. Det gör att ändträet inte suger upp fukt från plinten.

Steg 7

Steg 7

Placera en stolpe i en av de främre hörnplintarna. Skjut in stolpen mot murarsnöret som anger stolparnas ytterkanter. Fäst den med en fransk träskruv 8x40 millimeter i plintbeslagets nederkant.

Steg 8

Steg 8

Stolpen ska alltid fästas i lod oavsett hur plinten står.

Steg 9

Steg 9

Rikta upp stolpen i sidled med hjälp av vattenpass, och fäst med en skruv på motsatta sidan när den står i lod.

Steg 10

Steg 10

Flytta vattenpasset och rikta upp stolpen i den andra ledden. Fixera stolpen med en fransk träskruv till.

Steg 11

Steg 11

Sätt franska träskruv i plintbeslagens resterande hål.

Steg 12

Steg 12

Placera, loda in och fäst resterande stolpar.

Steg 13

Steg 13

Nu kan du ta bort murarsnöret.

Steg 14

Steg 14

Fäst en 45x170 mm impregnerad regel med en 6,0x100 mm rostfri träskruv i bärlinan.

Steg 15

Steg 15

Väg av regeln med långpass.

Steg 16

Steg 16

Fäst den med 2 skruv i varje stolpe.

Steg 17

Steg 17

Skruva den andra kortsidan.

Steg 18

Steg 18

Renkapa regeln.

Steg 19

Steg 19

Fäst frontregeln på samma sätt.

Steg 20

Steg 20

Vid behov skarvas reglar på stolpar och fästs med 2 st 6x100 mm rostfria träskruv på varje sida om skarven, för att konstruktionen ska behålla samma bärighet.

Steg 21

Steg 21

Mät och markera, max 600 mm från insidan av ramverket. Använd vinkelhake för att markera lod på bärlinan.

Steg 22

Steg 22

Sätt ett kryss till höger för att markera den första bjälklagsregelns placering. Gör samma markering max var 600 mm längst hela bärlinan.

Steg 23

Steg 23

Mät ut och markera på samma sätt på ramverkets främre regel.

Steg 24

Steg 24

Använd en spillbit bjälklagsregel som mall för att sätta ut balkskorna på rätt höjd. Se till att ha viss distans mellan regeln och underkanten av balkskon.

Steg 25

Steg 25

Fäst balkskorna till höger om strecken med 3 st 4,8x40 mm rostfri ankarskruv på varje sida om regeln.

Steg 26

Steg 26

Mät och kapa till alla bjälklagsreglar.

Steg 27

Steg 27

Lägg en bjälklagsregel i balkskon.

Steg 28

Steg 28

Fäst med 6x100 mm rostfri träskruv i frontregeln.

Steg 29

Steg 29

Fäst i balkskorna med rostfri ankarskruv på bägge sidor om bjälklagsregeln.

Steg 30

Steg 30

Om den mittre bärlinan ligger i samma höjd som plintbeslagen kan du jacka ur regeln.

Steg 31

Steg 31

Pressa upp den mittre bärlinan mot bjälklagsreglarna och fäst med 6x100mm rostfria träskruv i stolparna.

Steg 32

Steg 32

Skråskruva bjälklagsreglarna i bärlinan.

Steg 33

Steg 33

Snedkapa alla stolpar som bär upp under tralldäcket till rätt höjd.

Del 3: Förbered för räcke, kjol och altandäck

Tredje delen i vår altanserie visar hur du förbereder bygge av räcke, kjol och fris.

Steg 1

Steg 1

Det här trädäcket ska ha räcke…

Steg 2

Steg 2

… kjol…

Steg 3

Steg 3

… fris…

Steg 4

Steg 4

... och trappa. Anpassa stommen för detta, innan du lägger trallgolvet.

Steg 5

Steg 5

Använd stommens tryckimpregnerade stolpar 95x95 millimeter som staketstolpar, och som stöd för sidornas inklädnad, den så kallade kjolen.

Steg 6

Steg 6

Avståndet mellan plintarna som bär stommens stolpar är högst 2 meter och det mellanrummet ger god stabilitet till både staketet och kjolen.

Steg 7

Steg 7

Trädäcket ska ha en trappa på höger kortsida. Sätt extra stolpar för att fästa staket och trappräcke.

Steg 8

Steg 8

Mät avståndet från marken till överkanten på det tänkta staketet.

Steg 9

Steg 9

Öka måttet cirka 30 centimeter och kapa till stolpar av 95x95 millimeter tryckimpregnerad furu. De kapas till sin slutliga höjd när staketet byggs.

Steg 10

Steg 10

Sätt stolparna till räcket på plats.

Steg 11

Steg 11

Lyft upp dem 5 centimeter från marken för att undvika att ändträet suger fukt.

Steg 12

Steg 12

Fäst stolpen från utsidan av bjälklagsregeln med två stycken 6x100 millimeter rostfri skruv…

Steg 13

Steg 13

… eller skråskruva med fyra skruv från insidan.

Steg 14

Steg 14

Mät avståndet från bjälklagets underkant till stolpens underkant och kapa till 45x170 millimeters skruvreglar.

Steg 15

Steg 15

Skruva fast dem på stolparna med 2 stycken rostfria träskruv 6x100 mm för att få ett jämnt stöd för kjolen.

Steg 16

Steg 16

Jacka ur skruvreglarna där plintbeslag sitter i vägen.

Steg 17

Steg 17

Fäst en cirka 60 centimeter lång spillbit av regel med två skruv på ramens insida där stolpe saknas.

Steg 18

Steg 18

Kapa till och fäst en skruvregel som når från ramverkets underkant till cirka 5 centimeter över marken.

Steg 19

Steg 19

Förbered för fris...

Steg 20

Steg 20

Sätt extra bjälklagsreglar som stöd under trallbrädorna när du ska rama in trallgolvet med en fris.

Steg 21

Steg 21

Bestäm frisens bredd. Mät från den yttre bjälklagsregelns utsida.

Steg 22

Steg 22

Markera med streck på den bakre bärlinan.

Steg 23

Steg 23

Markera regelns placering med kryss.

Steg 24

Steg 24

Markera även på frontregeln.

Steg 25

Steg 25

Mät och kapa till en bjälklagsregel 45x170 millimeter.

Steg 26

Steg 26

Sätt en balksko i regelns ena ände. Se till att ha viss distans mellan regeln och balkskons botten.

Steg 27

Steg 27

Fäst med 4,8x40 millimeter rostfri ankarskruv på båda sidor om bjälklagsregeln.

Steg 28

Steg 28

Placera regeln vid markeringen på den bakre bärlinan och fäst balkskon i bärlinan med tre ankarskruv på vardera sida.

Steg 29

Steg 29

Justera mot markeringen på frontregeln och fäst med 2 stycken 6x100 millimeter rostfri träskruv.

Steg 30

Steg 30

Fäst den andra regeln på samma sätt.

Steg 31

Steg 31

Skråskruva med 2 stycken 6x100 millimeter skruv i den mittre bärlinan.

Steg 32

Steg 32

Mät avståndet mellan stödregeln och den yttre bjälklagsregeln.

Steg 33

Steg 33

Kapa till kortlingar av regel 45x170 millimeter. Placera kortlingarna på cc 600 millimeter med start från den inre bärlinan och i nivå med stommens överkant.

Steg 34

Steg 34

Fäst varje kortling med 2 stycken 6x100 millimeter rostfri träskruv genom den yttre bjälklagsregeln och skråskruva i andra änden med 2st 6x100 mm rostfri träskruv.

Steg 35

Steg 35

Sätt ytterligare kortlingar i hörnen för att skapa stöd under de geringssågade frisbrädorna.

Steg 36

Steg 36

Sätt kortlingar på andra kortsidan på samma sätt.

Del 4: Bygg en trappa

I fjärde delen i vår altan-serie visar vi hur du bygger en trappa till altanen.

Steg 1

Steg 1

Bygg en stabil och säker stomme till en trappa för att binda ihop trädäcket med trädgården.

Steg 2

Steg 2

Mät och gör en skiss som visar trappans placering, bredd och höjd från bjälklagets överkant.

Steg 3

Steg 3

För att en trappa ska vara bekväm att gå i bör steghöjden vara mellan 14 och 20 centimeter, där 17 centimeter är en idealhöjd. Uppskatta hur många steg som behövs.

Steg 4

Steg 4

Dela höjdmåttet med antalet steg. Anpassa vid behov stegens antal för att komma så nära idealhöjden som möjligt.

Steg 5

Steg 5

Trappstegens djup bör inte vara mindre än 24 centimeter.

Steg 6

Denna trappa är 120 centimeter bred och har fem trappsteg. Stegen är 17 centimeter höga och 24 centimeter djupa.

Steg 7

Steg 7

Mät och märk ut trappans placering och bredd på trädäckets stomme.

Steg 8

Steg 8

Ta bort all matjord och ersätt med ett lager sand eller finkornig stenkross. Det gör att du slipper ogräs under trappan.

Steg 9

Steg 9

Mät från bjälklagets överkant till cirka 5 centimeter över mark.

Steg 10

Steg 10

Kapa till 8 stycken bitar av 45x45 millimeters reglar.

Steg 11

Steg 11

De tillkapade reglarna ska fungera som hängslen att fästa trappans reglar i. Placera fyra av hängslena lodrätt ner från bjälklagsreglarna i linje med markeringarna för trappans bredd.

Steg 12

Steg 12

Hängslena ska sitta minst en centimeter under bjälklagsregelns överkant.

Steg 13

Steg 13

Skruva fast med 6x100 millimeters rostfria träskruv.

Steg 14

Steg 14

Såga till 8 stycken längder på 220 centimeter, av 45x170 millimeters regel.

Steg 15

Steg 15

Mät och markera stegdjupet 24 centimeter på reglarna.

Steg 16

Steg 16

Placera de översta reglarna mot hängslena under bjälklaget så att de sticker ut 24 centimeter.

Steg 17

Steg 17

Fäst med 6x100 millimeters rostfria träskruv i hängslena.

Steg 18

Steg 18

Fäst nästa regelpar under de första reglarna med 24 centimeters utstick.

Steg 19

Steg 19

Fortsätt på samma sätt tills alla är på plats.

Steg 20

Steg 20

Mät upp, kapa till och skruva fast reglar i trappans framkant.

Steg 21

Steg 21

Förstärk konstruktionen genom att dubblera hängslena.

Steg 22

Steg 22

Om trappan är bredare än 60 centimeter behöver den extra stöd för att stegen ska bli stabila. Förstärk då med hjälp av reglar och hängslen. Med den här tekniken kan du bygga trappan hur bred du vill.

Steg 23

Placera trädgårdsplattor av betong under trappstommen för att stabilisera ytterligare.

Del 5: Skruva trall och fris

Del 5: Skruva trall och fris

Femte delen i vår altanserie går igenom hur du skruvar trall och ramar in golvet med en fris.

Steg 1

Steg 1

Lägg trallgolv av tryckimpregnerat trallvirke 28x120 millimeter på trädäckets stomme och rama in med en fris för att få en snygg golvyta utan synligt ändträ.

Steg 2

Steg 2

Kapa till fyra cirka 40 centimeter långa distansklossar av trallvirket. Placera och skruva distansklossarna två och två i framkant på stommen för att få fram läget för den första trallbrädan.

Steg 3

Steg 3

Placera den första trallbrädan mot distansklossarna och kontrollera att den når förbi stödreglarna i båda ändar.

Steg 4

Steg 4

Märk ut reglarnas centrum med hjälp av vinkelhake.

Steg 5

Steg 5

Lägg vinkelhaken mellan distansklossarna och trallbrädan för att skapa ett lagom mellanrum.

Steg 6

Steg 6

Fäst brädan med två stycken 4,2x55 millimeters rostfria trallskruv i varje stöd. Dra trallskruven så att skruvskallen försänks minst en millimeter.

Steg 7

Steg 7

Lägg nästa trallbräda på plats och skapa mellanrum med vinkelhaken. Fäst först med tre skruv.

Steg 8

Steg 8

Använd vinkelhaken för att få raka skruvrader.

Steg 9

Steg 9

Fäst med ytterligare skruv.

Steg 10

Steg 10

Skarvar ska alltid placeras över en regel.

Steg 11

Steg 11

Rensåga ändarna i 90 graders vinkel för att få en tät och fin skarv.

Steg 12

Steg 12

Förborra innan du skruvar nära ändträ för att undvika att virket spricker.

Steg 13

Steg 13

Förskjut skarvarna minst ett fack för att undvika att två skarvar hamnar mitt för varandra. De förskjutna skarvarna gör golvet både stabilare och snyggare.

Steg 14

Steg 14

Mät avstånden in mot vägg några gånger under arbetets gång och justera vid behov mellanrummen så att trallen hamnar parallellt med husväggen.

Steg 15

Steg 15

Vänta med att skruva fast de två sista brädorna invid väggen. Mät och klyv vid behov den sista brädan.

Steg 16

Steg 16

Lägg därefter undan de lösa trallbrädorna.

Steg 17

Steg 17

Använd en trallbräda som anhåll för cirkelsågen när du ska rensåga trallens ändar. Sätt brädan så att cirkelsågens snitt hamnar jäms med den extra bjälklagsregelns ytterkant och fäst brädan med tvingar.

Steg 18

Steg 18

Ställ cirkelsågens sågdjup på 30 millimeter så att den precis går igenom trallvirket.

Steg 19

Steg 19

Kapa trallbrädorna.

Steg 20

Steg 20

Rensåga trallbrädorna på andra sidan på samma sätt.

Steg 21

Steg 21

Lägg de innersta brädorna på plats, markera sågsnitten och kapa.

Steg 22

Steg 22

Lägg en trallbräda på stommens framkant och fäst tillfälligt med två skruv.

Steg 23

Steg 23

Markera stolparnas bredd och placering med hjälp av vinkelhaken. Mät in 45 millimeter från brädans framkant och bind samman markeringarna.

Steg 24

Steg 24

Ta bort brädan och såga enligt markeringarna med sticksåg. Såga från undersidan för att undvika flisning.

Steg 25

Steg 25

Sätt tillbaka frisbrädan.

Steg 26

Steg 26

Lägg den andra frisbrädan på plats. Markera och såga ur för stolparna, kontrollera att den passar.

Steg 27

Steg 27

Markera stommens yttermått på den främre frisbrädan. Märk ut geringssågningens riktning.

Steg 28

Steg 28

Markera i andra änden av frisbrädan på samma sätt.

Steg 29

Steg 29

Lägg frisbrädorna på sågbordet med urtagen mitt för varandra. Utgå från breddmarkeringen och märk ut 45 grader med hjälp av vinkelhaken.

Steg 30

Steg 30

Geringssåga brädorna.

Steg 31

Steg 31

Mät och såga kortsidornas frisbrädor på samma sätt.

Steg 32

Steg 32

Lägg frisen på plats och skruva med två skruv i varje stöd.

Del 6: Klä in altanens sidor med en altankjol

Del 6: Klä in altanens sidor med en altankjol

Sjätte delen i serien om altanbygge visar hur du klär in tralldäckets sidor i en s.k. kjol.

Steg 1

Steg 1

Klä in trädäckets sidor med en kjol av tryckimpregnerade trallbrädor 28x120 millimeter för att dölja ändträ, skarvar och skruvskallar. Inklädnaden ger trädäcket ett snyggare helhetsintryck.

Steg 2

Steg 2

Mät och markera breddmåttet på den översta kjolbrädan.

Steg 3

Steg 3

Markera sågningens riktning med streck.

Steg 4

Steg 4

Geringssåga hörnen i 45 graders vinkel för att dölja ändträet.

Steg 5

Placera den översta kjolbrädan så att den täcker golvtrallen och fäst med två stycken 4,2x55 millimeters trallskruv i stolparna.

Steg 6

Steg 6

Markera, såga och fäst övriga kjolbrädor på samma sätt.

Steg 7

Steg 7

Klyvsåga vid behov kjolens nedersta brädrad så att underkanten hamnar cirka 5 centimeter över markytan.

Steg 8

Steg 8

Mät och markera för att jacka ur den andra kjolbrädan vid trappstommen.

Steg 9

Steg 9

Använd sticksåg för att göra urjackningen.

Steg 10

Steg 10

Geringssåga ytterhörnet och montera brädan.

Steg 11

Steg 11

Mät och kapa till trallbrädor 28x120 millimeter i trappans bredd.

Steg 12

Steg 12

Såga med en cirkelsåg bort 28 millimeter av bredden på de innersta brädorna.

Steg 13

Steg 13

Placera de tillkapade brädorna på trappstommen och fäst med trallskruv i varje stöd.

Steg 14

Steg 14

Klä in trappans gavlar på samma sätt som när du satte kjolen.

Steg 15

Steg 15

Anpassa kjolbrädorna mot trappan med cirkelsågen.

Steg 16

Steg 16

Fasa av kanterna med grovt sandpapper.

Del 7: Bygg ett räcke till altanen

Del 7: Bygg ett räcke till altanen

I sjunde delen i vår altan-serie visar vi hur du bygger ett altanräcke.

Steg 1

Steg 1

Bygg ett tåligt och underhållsfritt räcke av tryckimpregnerat virke, och få en säker och snygg inhägnad av trädäcket.

Steg 2

Steg 2

Bygg räcket med standardhöjden 90 centimeter för att få ett bra fallskydd. Stakethöjden ger även altanbygget en proportionerlig inramning.

Steg 3

Steg 3

Markera stolparna på 90 centimeters höjd. Mät ner 45 millimeter som är överliggarens tjocklek. Använd vinkelhake och markera på stolparna.

Steg 4

Steg 4

Såga av stolparna.

Steg 5

Steg 5

Mät och kapa en 45x95 millimeters regel till 85,5 centimeter. Placera den som en extra hörnstolpe vid fasaden.

Steg 6

Steg 6

Loda in stolpen med vattenpass.

Steg 7

Steg 7

Fäst i fasaden med 4,8x75 millimeters rostfria trallskruv.

Steg 8

Steg 8

Geringssåga en 45x45 millimeters skruvregel i ena änden.

Steg 9

Steg 9

Håll regeln på plats och markera för kapning så att skarven hamnar mitt över ett stöd.

Steg 10

Steg 10

Fäst regeln i överkant på stolparnas utsida med 4,8x75 millimeters rostfria trallskruv. Mät, kapa och fäst övriga reglar.

Steg 11

Steg 11

Geringssåga ytterhörnen.

Steg 12

Steg 12

Mät och markera 100 millimeter från trallgolvet och sätt en nedre skruvregel på samma sätt.

Steg 13

Steg 13

Anpassa staketspjälornas bredd så att de passar mot husets befintliga räcken.

Steg 14

Steg 14

Klyvsåga tryckimpregnerat trallvirke, 28 x 120 millimeter till 28 x 45 millimeter. Börja med att såga bort trallbrädans rundade kant.

Steg 15

Steg 15

Mät avståndet mellan de övre skruvreglarnas överkant, och de nedre skruvreglarnas underkant.

Steg 16

Steg 16

Ställ in längdmåttet på geringssågen och kapa.

Steg 17

Steg 17

Placera ut de tillkapade spjälorna jämnt mellan stolparna och bestäm hur långt mellanrummet ska vara mellan dem. Sätt spjälorna med den finaste sidan ut mot trädgården.

Steg 18

Steg 18

Fäst den första spjälan med en rostfri trallskruv 4,2x55 millimeter.

Steg 19

Steg 19

Loda in med vattenpass och fäst med ytterligare 3 skruv.

Steg 20

Steg 20

Mät det valda mellanrummet och fäst resterande spjälor på samma sätt.

Steg 21

Steg 21

Mät avståndet mellan stolparna och kapa till 45x45 millimeters reglar.

Steg 22

Steg 22

Placera dem mellan stolparna för att dölja skruvskallar.

Steg 23

Steg 23

Skråskruva i stolparna med 4,8x75 millimeters rostfria trallskruv.

Steg 24

Steg 24

De övre reglarna ger extra stöd för överliggaren.

Steg 25

Steg 25

Mät och kapa två stycken 45x145 millimeters regel till 85,5 cm.

Steg 26

Steg 26

Placera reglarna i räckets öppning vid trappan för att få en inklädnad som döljer skruvreglarnas ändträ. Fäst med 4,8x75 millimeters rostfria trallskruv.

Steg 27

Steg 27

Lägg 45x170 millimeters reglar på räcket så att de sticker ut 15 millimeter i trappöppningen.

Steg 28

Steg 28

Markera för geringssågning i hörnet.

Steg 29

Steg 29

Geringssåga överliggaren.

Steg 30

Steg 30

Fäst den från undersidan med två stycken 4,8x75 millimeters rostfri trallskruv var 60:e centimeter.

Steg 31

Steg 31

Fäst övriga överliggare på samma sätt.

Steg 32

Steg 32

Lås geringarna med extra skruv i hörnen.

Steg 33

Steg 33

Räcket av tryckimpregnerat virke kan täckmålas med alkydfärg när det suttit uppe minst ett år. Tryckimpregnerat virke innehåller salter som kan tränga igenom en täckmålad yta och missfärga den. Vänta ett år innan du målar så hinner salterna tränga ut ur virket.

Inköpslista - Material

Bygga Stomme

12 lpm 95x95 Impregnerad Stolpe Grön Glöm inte att ange storlek i kommentarsfältet vid hemleverans.
= m 43,95 kr Köp
7 x 3,30 och 2 x 3,6 45x170 Impregnerad Regel Kom ihåg att önska längd i kommentarsfältet vid hemleverans.
= m 34,95 kr Köp
5 st Balksko

Balksko

45X137mm GF 320

= st 14,95 kr Köp
48 st 8x40 mm Fransk skruv Glöm inte att ange storlek i kommentarsfältet vid hemleverans.
= kg 99,00 kr Köp
= st 159,00 kr Köp
1 st Ankarskruv

Ankarskruv

C3, 4,8X40, 200st

= st 109,00 kr Köp

Förberedelser för räcke, kjol och altandäck

4 lpm 95x95 Impregnerad Stolpe Grön Kom ihåg att önska längd i kommentarsfältet vid hemleverans.
= m 43,95 kr Köp
9 x 3,3 45x170 Impregnerad Regel Kom ihåg att önska längd i kommentarsfältet vid hemleverans.
= m 34,95 kr Köp
1 st Balksko

Balksko

45X137mm GF 320

= st 14,95 kr Köp
1 st Ankarskruv

Ankarskruv

C3, 4,8X40, 200st

= st 109,00 kr Köp
= st 159,00 kr Köp

Bygg en trappa

2 x 3,3 45x45 Impregnerad Regel Grön Kom ihåg att önska längd i kommentarsfältet vid hemleverans.
= m 8,45 kr Köp
2x4,5 och 1x3,6 45x170 Impregnerad Regel Kom ihåg att önska längd i kommentarsfältet vid hemleverans.
= m 34,95 kr Köp
= st 159,00 kr Köp
3 st Platta, slät Grå

Platta, slät Grå

35x35x5,0cm, 14kg

Pris från:
1400/m2
= m2 14,00 kr Köp

Bygga altandäck

30 x 3,3 och 2 x 3,6 28x120 Trall Impregnerad Grön Kom ihåg att önska längd i kommentarsfältet vid hemleverans.
= m 11,95 kr Köp
= st 114,00 kr Köp

Klä in altandäckets sidor

12x3,3, 11x3,6, 4 x4,2 28x120 Trall Impregnerad Grön Kom ihåg att önska längd i kommentarsfältet vid hemleverans.
= m 11,95 kr Köp
= st 114,00 kr Köp
= st 3,00 kr Köp

Bygga Räcke

1 x 75 cm 45x95 Impregnerad Regel Grön Kom ihåg att önska längd i kommentarsfältet vid hemleverans.
= m 16,45 kr Köp
2x3,6 + 2x3,3 + 13 lpm 45x45 Impregnerad Regel Grön Kom ihåg att önska längd i kommentarsfältet vid hemleverans.
= m 8,45 kr Köp
1 x 1,8 45x145 Impregnerad Regel Kom ihåg att önska längd i kommentarsfältet vid hemleverans.
= m 22,40 kr Köp
8 lpm 45x170 Impregnerad Regel Kom ihåg att önska längd i kommentarsfältet vid hemleverans.
= m 34,95 kr Köp
= st 114,00 kr Köp
= st 139,00 kr Köp
1 st Trägrund utomhus V Vit Räcket av tryckimpregnerat virke kan täckmålas med alkydfärg när det suttit uppe minst ett år.

Trägrund utomhus V Vit

3L, grundfärg, vattenlöslig

= st 299,00 kr Köp
1 st Oljefärg V Vit Räcket av tryckimpregnerat virke kan täckmålas med alkydfärg när det suttit uppe minst ett år.

Oljefärg V Vit

3L, fasadfärg, utefärg, vattenlöslig

= st 349,00 kr Köp
14 lpm 28x120 Trall Impregnerad Grön Kom ihåg att önska längd i kommentarsfältet vid hemleverans.
= m 11,95 kr Köp
1,8 lpm 45x145 Impregnerad Regel Kom ihåg att önska längd i kommentarsfältet vid hemleverans.
= m 22,40 kr Köp

Sätta Plintar

6 st Betongplint

Betongplint

500mm, 4", 35kg

Pris från:
7095/st
= st 70,95 kr Köp
= kg 99,00 kr Köp
= kg 99,00 kr Köp
= st 29,95 kr Köp

Tjänstepaket Bygga altan

1 st Startpaket Altan

Startpaket Altan

Pris per projekt inklusive ROT

Webbvara
lev.tid: 10-15 arbetsdagar

39900/st
= st 399,00 kr Köp
1 st Montering av plintgrund

Montering av plintgrund

Pris per kvm inklusive ROT

Webbvara
lev.tid: 10-15 arbetsdagar

19900/m2
= m2 199,00 kr Köp
1 st Montering av trappa

Montering av trappa

Pris per trapp inklusive ROT

Webbvara
lev.tid: 10-15 arbetsdagar

1 149/st
= st 1 149,00 kr Köp
12 m2 Montering av altan på bärande grund

Montering av altan på bärande grund

Pris per kvm inklusive ROT

Webbvara
lev.tid: 10-15 arbetsdagar

39900/m2
= m2 399,00 kr Köp
12 m2 Montering av altan på liggande grund

Montering av altan på liggande grund

Pris per kvm inklusive ROT

Webbvara
lev.tid: 10-15 arbetsdagar

39000/m2
= m2 390,00 kr Köp
Totalsumma för detta projekt: kr
Lägg inköpslistan i varukorgen
Loading...
Kolla in våra
mest populära byggvaror
28x45 Staketribba
Spjäla för vindskydd, spaljé och altan
9 15 /m
OSB-skiva
11X2440X900mm klass 3, Contifinish
Pris från:
94 45 /st
Fasta fönster PVC Vit
5x5, vit, 3-glas, u-värde 1,1
295 00 /st
28x120 Trall Impregnerad Grön
NTR/AB, ca 8,4 lpm/m2
11 95 /m
Murblock
15x19x59cm, 12kg
24 50 /st