Kundservice

0771-89 00 89

 • 1000-tals fler varor online
 • 30 dagars fri kredit
 • Från 1 dags leveranstid

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta

Lägga tak

Svårighetsgrad: Medel Så lång tid tar det:: 40 timmar Så många behövs det:: 1 st.

Lägga tak

Fyra steg en detaljerad genomgång på hur du lägger tak.

Spika råspont, lägga takpapp, spika läkt & skruva takplåt.

I första steg genomgås hur du spikar råspont direkt på takstolarna, i det andra hur du klär in ett tak av råspont i underlagspapp, i det tredje hur du spikar strö- och bärläkt och i den fjärde och sista steget visar vi hur du skruvar profilerad takplåt för att skydda huset från väder och vind.


Så här gör du

Instruktionsfilmer

  • Husets tak del 1, Spika råspont

   Husets tak del 1, Spika råspont

   2:17 min

   Kolla vår instruktionsvideo för att få tips och råd på hur du lyckas med att spika råspont.

  • Husets tak del 2, Lägga underlagspapp

   Husets tak del 2, Lägga underlagspapp

   4:01 min

   Kolla vår instruktionsvideo för att få tips och råd på hur du lyckas med att lägga underlagspapp.

  • Husets tak del 3, Spika strö och bärläkt

   Husets tak del 3, Spika strö och bärläkt

   3:16 min

   Kolla vår instruktionsvideo för att få tips och råd på hur du lyckas med att spika strö och bärläkt.

  • Husets tak del 4, Skruva profilerad takplåt

   Husets tak del 4, Skruva profilerad takplåt

   4:53 min

   Kolla vår instruktionsvideo för att få tips och råd på hur du lyckas med att skruva profilerad takplåt.

Steg-för-steg

Här följer steg-för-steg instruktioner om hur du lyckas med ditt byggprojekt.

Lägga tak (1/4) - Spika råspont

Lägga tak (1/4) - Spika råspont

Steg 1.

Steg 1.

Lägg undertak av råspont med spåret, den så kallade noten nedåt, och den hyvlade sidan uppåt.

Steg 2.

Steg 2.

Takstolar sitter normalt på max 1200 mm avstånd.

Steg 3.

Steg 3.

Brädorna bör fästas i minst tre takstolar.

Steg 4.

Steg 4.

Skarva max varannan rad på samma stöd.

Steg 5.

Steg 5.

Fäst den nedersta brädraden med 2 spik i varje stöd. Fäst resterande brädor i överkant med en spik i varje stöd, och med två stycken när du skarvar.

Steg 6.

Steg 6.

Kapa de sista brädorna mot takets nock så att nockbrädan kan ligga an plant mot råsponten.

Steg 7.

Steg 7.

Råspont som är 145 mm eller bredare dubbelspikas i varje stöd.

Steg 8.

Steg 8.

Ändspontat virke kan skarvas mellan stöd. Skarva då högst varannan rad i samma fack.

Steg 9.

Steg 9.

Råspont utan ändspontning, kan skarvas mellan fack, om den är minst 22 mm tjock. Skarva då högst var tredje rad i samma fack.

Steg 10.

Steg 10.

Råspont som är minst 22 mm tjock, är lämpad som underlag till takpannor eller annan tung taktäckning. Den är även stabil att gå på under byggtiden.

Steg 11.

Steg 11.

Använd pressening för att skydda undertaket mot fukt under byggtiden, och ända tills du täckt det med underlagspapp eller annan takbeläggning.

Lägga tak (2/4) - Spika underlagspapp

Lägga tak (2/4) - Spika underlagspapp

Steg 1.

Steg 1.

På undertak av råspont används alltid underlagspapp, oavsett vilken ytbeklädnad man väljer för taket.

Steg 2.

Steg 2.

Underlagspapp av mineralstomme används endast för enklare byggnader så som vedskjul, garage och förråd. Underlagspapp med polyesterstomme kan användas som underlag för alla typer av täckande tak. Vissa typer av så kallad underlagsduk har så hög kvalitetsklass att den kan klamras istället för att spikas.

Steg 3.

Steg 3.

Lägg en 30 cm bred våd av underlagspapp runt takfoten, och fäst med varmförzinkad pappspik i överkant. Fäst även 5 cm in på undersidan av råsponten.

Steg 4.

Steg 4.

Fäst fotplåt med bleckspik med 15 cm mellanrum. Överlappa skarvar minst 100 mm.

Steg 5.

Steg 5.

Om du senare ska lägga takpannor eller sätta profilerad plåt används trekantslist.

Steg 6.

Steg 6.

För att få ett bättre underlag för omvik av underlagspapp förstärks trekantslist med panelbräda 21 x 45 mm.

Steg 7.

Steg 7.

Fäst den första våden av underlagspapp med enstaka spik i överkant.

Steg 8.

Steg 8.

Dra av skyddsplasten i underkant och fäst mot fotplåten med asfaltsklister.

Steg 9.

Steg 9.

Spika pappen i trekantslisten. Vik om och fäst ca 5 cm in på råspontens undersida. Vik om pappen och fäst ca 5 cm in på råspontens undersida. Spika även i trekantslistens snedsida.

Steg 10.

Steg 10.

All underlagspapp spikas i vågräta skift, med början från takfoten och upp mot nock. Lägg ut nästa våd med 8 cm överlapp mot den första, och fäst med enstaka spik i överkant.

Steg 11.

Steg 11.

Dra av skyddsplasten och tryck ihop klisterskarven. Om det är kallt ute, förvärm kanterna på underlagspappen med varmluft för att få bra vidhäftning. Om underlagspappen saknar klisterkant stryks hela den längsgående skarven med asfaltsklister.

Steg 12.

Steg 12.

Spika skarven i sicksack med 10-15 cm mellanrum.

Steg 13.

Steg 13.

Vid tvärskarvar snedskärs den övre våden så att det skiljer 15 cm i sidled mellan över och underkant.

Steg 14.

Steg 14.

Överlappa med 15 cm i sidled i nederkant. Fäst med både klister och pappspik.

Steg 15.

Steg 15.

Lägg underlagspappen minst 20 cm upp mot skorsten eller tegelvägg. Stryk med asfaltsklister och spika var 6:e cm i skorstenens fogar.

Steg 16.

Steg 16.

Sätt remsor av papp och limma förstärkningar i ytterhörnen.

Steg 17.

Steg 17.

Låt den sista våden av underlagspapp gå över nocken med ett övervik på minst 150 mm.

Steg 18.

Steg 18.

Lägg underlagspappen över nocken även från den andra sidan av taket.

Steg 19.

Steg 19.

Täta genomförningar och anlita plåtslagare för att ansluta med plåt mot skorsten och fönster. Underlagspappens tätande funktion försämras gradvis av solljus. Därför måste det täckande taket läggas, senast inom 2 månader.

Lägga tak (3/4) - Spika strö- och bärläkt

Lägga tak (3/4) - Spika strö- och bärläkt

Steg 1.

Steg 1.

Sätt läkt innan du lägger betongtakpannor eller takplåt. Takstolar sitter normalt på 120 cm centrumavstånd.

Steg 2.

Steg 2.

Ströläkt ska ha ett maximalt centrumavstånd på 600 mm.

Steg 3.

Steg 3.

Spika en ströläkt 25x38 mm i varje takstol och en däremellan.

Steg 4.

Steg 4.

Fäst med 75x2,8 mm trådspik, 10 cm från nederkant och 10 cm från överkant på taket.

Steg 5.

Steg 5.

Spika även mellan takfot och nock för att säkerställa att ströläkten ligger rakt.

Steg 6.

Steg 6.

Sätt ytterligare en ströläkt 10 cm från utsidan av trekantslisten på båda sidor av taket.

Steg 7.

Steg 7.

Om du ska lägga korrugerad takplåt eller plåt med takpanneprofil anges avståndet mellan bärläkten av leverantören. För att få rätt utseende på takets överhäng när du använder profilerad takplåt, krävs ett kortare avstånd mellan takfotsläkten och den första bärläkten.

Steg 8.

Steg 8.

Om du ska lägga betongtakpannor anger leverantören ett maximalt avstånd mellan bärläkten för olika vinklar på taklutningen. Fäst bärläkt 25x38 mm med trådspik 75x2,8 mm i varje ströläkt. Avståndet mellan takfotsläkten och den första bärläkten är ca 3 – 5 cm kortare och anges som ett exakt värde av leverantören.

Steg 9

Steg 9

Avståndet mellan nocken och den översta bärläkten, måste rymma takpannans klack.

Steg 10.

Steg 10.

Mät avståndet från den första bärläkten upp till den översta läkten.

Steg 11.

Steg 11.

Dela denna längd med det maximala avståndet mellan varje bärläkt för ditt tak. Avrunda detta tal uppåt till närmaste heltal för att få fram antalet pannrader du ska lägga.

Steg 12.

Steg 12.

Dela avståndet mellan den första och sista läkten med antalet pannrader för att få fram det avstånd du ska ha mellan bärläkten.

Steg 13.

Steg 13.

Eftersom den nedersta takpannan inte har någon panna att vila emot behöver du bygga på takfotsläkten med ca 2 cm för att komma upp i rätt höjd. Spika en bärläkt 25 x 38 mm på takfotsläkten

Lägga tak (4/4) - Skruva profilerad takplåt

Lägga tak (4/4) - Skruva profilerad takplåt

Steg 1.

Steg 1.

Tillverkaren av takplåt anger om man börjar monteringen från vänster eller höger sida av taket.

Steg 2.

Steg 2.

Tillverkaren anger i tabellform, vilken kombination av olika standard-plåtlängder som är mest lämplig för ditt tak. Rätt längd på plåtarna minimerar kapningar och spill.

Steg 3.

Steg 3.

Klipp plåtarna till rätt längd med plåtsax eller såga med sticksåg.

Steg 4.

Steg 4.

Du kan även kapa plåtarna med en nibbler.

Steg 5.

Steg 5.

Skruva ihop två eller fler plåtar så att du får en sammanfogad plåt som räcker från takfot till nock.

Steg 6.

Steg 6.

Fäst med överlappsskruv 4,8x19 mm i överkanten av varannan pannprofil.

Steg 7.

Steg 7.

Fäst överlappsskruven i profiltoppen.

Steg 8.

Steg 8.

Placera den sammanfogade plåten så att nederkanten går lite nedanför takfoten. Fäst plåten med en farmarskruv 4,8x35 mm i vänster överkant och med en skruv i vänster nederkant.

Steg 9.

Steg 9.

Skruva i plåtens profilbotten

Steg 10.

Steg 10.

Skruva ihop ett nytt lodrätt sjok av takplåt med överlappsskruv och skjut in det under den första sammanfogade plåten. Se till att plåtarna ligger jämnt i nederkant.

Steg 11.

Steg 11.

Skruva ihop plåtarna i överkanten av varje pannprofil. Den nedersta pannprofilen överlappsskruvas även i nederkant.

Steg 12.

Steg 12.

Sammanfoga och fäst en tredje plåt på samma sätt. Kontrollera om plåtytan ligger i vinkel mot takfoten.

Steg 13.

Steg 13.

Om du behöver justera plåtens placering lättar du på den nedre av farmarskruvarna i vänsterkant.

Steg 14.

Steg 14.

Man bör alltid fästa profilerad takplåt i läkt för att få ett ventilerat utrymme mellan plåt och underlag av råspont och takpapp.

Steg 15.

Steg 15.

Skruva fast plåten i bärläkten med farmarskruv. Skruva i botten av varannan takpanneprofil.

Steg 16.

Steg 16.

Montera ihop ett nytt sjok av takplåt. Skjut in det under den plåt som du redan har fäst i bärläkten, och kontrollera att plåten ligger i linje med takfoten. Skruva ihop plåtarna med överlappsskruv.

Steg 17.

Steg 17.

Fäst plåten i bärläkten med farmarskruv.

Steg 18.

Steg 18.

Fortsätt att montera plåt på den första sidan av taket på detta sätt.

Steg 19.

Steg 19.

Sammanfoga och justera tre plåtar på den andra sidan av taket innan du fäster i bärläkten.

Steg 20.

Steg 20.

Nockplåt, kan till skillnad från nockpanna sättas utan stöd av nockbräda.

Steg 21.

Steg 21.

Limma tätband med bygg-silicon på takplåten vid nock.

Steg 22.

Steg 22.

Skruva fast nockplåt med överlappsskruv i varannan profiltopp. Tätbandet kläms fast mellan nockplåt och takplåt.

Steg 23.

Steg 23.

Skruva fast takplåt och nockplåt växelvis. Det gör att du slipper trampa på plåten, vilket minskar risken för skador.

Steg 24.

Steg 24.

Sätt ändlock vid nockplåtens gavlar.

Steg 25.

Steg 25.

Anlita plåtslagare för att täta mot skorsten och genomföringar, såsom exempelvis ventilationsrör och avloppsluftningar.

Inköpslista - Material

Spika råspånt

1100 lpm 20x95 Råspont

20x95 Råspont

ca 11,4 lpm/m2

Pris från:
575/m
= m 5,75 kr Köp
= st 169,00 kr Köp

Lägga underlagspapp

6 st Underlagspapp

Underlagspapp

YEP 500, för träunderlag, klisterkant, 1x25m,

= st 499,95 kr Köp
4 st Pappspik

Pappspik

20x2,1mm, VFZ, 1000st

= st 89,95 kr Köp
= st 249,00 kr Köp
= st 69,95 kr Köp
= st 79,95 kr Köp
4x5,1 lpm 21x45 Ytterpanel

21x45 Ytterpanel

22,3 lpm/m2

Pris från:
495/m
= m 4,95 kr Köp

Spika strö- och bärläkt

= st 169,00 kr Köp
495 lpm Läkt 23x36mm

Läkt 23x36mm

Ströläkt/bärläkt

= m 3,45 kr Köp

Skruva profilerad takplåt

18 st Takpanneplåt Svart

Takpanneplåt Svart

Nominell bredd 1170mm, täckande bredd 1080mm

= m2 408,65 kr Köp
18 st Takpanneplåt Svart

Takpanneplåt Svart

Nominell bredd 1170mm, täckande bredd 1080mm

= m2 251,45 kr Köp
20 st Tätband

Tätband

Till takpanneplåt, 2250mm

= st 41,95 kr Köp
= st 179,00 kr Köp
= st 189,00 kr Köp

Tjänstepaket - Yttertak

1 st Startkostnad Lägga om yttertak

Startkostnad Lägga om yttertak

Pris per projekt inklusive ROT

Webbvara
lev.tid: 10-15 arbetsdagar

79800/st
= st 798,00 kr Köp
100 m2 Byte av råspont

Byte av råspont

Pris per kvm inklusive ROT

Webbvara
lev.tid: 10-15 arbetsdagar

59800/m2
= m2 598,00 kr Köp
100 m2 Lägga om tegeltak

Lägga om tegeltak

Pris per kvm inklusive ROT

Webbvara
lev.tid: 10-15 arbetsdagar

73400/m2
= m2 734,00 kr Köp
100 m2 Lägga om plåttak

Lägga om plåttak

Pris per kvm inklusive ROT

Webbvara
lev.tid: 10-15 arbetsdagar

73400/m2
= m2 734,00 kr Köp
Totalsumma för detta projekt: kr
Lägg inköpslistan i varukorgen

Andra intressanta projekt

Loading...
Kolla in våra
mest populära byggvaror
OSB-skiva
11X2440X900mm klass 3, Contifinish
Pris från:
94 45 /st
Hyllplan i furu
Stavlimmad, 18x200x800mm
34 95 /st
Fasta fönster PVC Vit
5x5, vit, 3-glas, u-värde 1,1
295 00 /st
Isoleringsskiva
Lambda 37, 5,24m2
Pris från:
135 72 /st
Murblock
15x19x59cm, 12kg
24 50 /st