Altantvätt

5L
Artikelnummer: 18452
Vikt: 5.56
Trallrent används för tvätt av tryckimpregnerade trätrallar som har beläggning av alger och smuts.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Från
169   kr /st
st

Behöver du hjälp av hantverkare?

Altantvätt
Trallrent används för tvätt av tryckimpregnerade trätrallar som har beläggning av alger och smuts. 1 liter Trallrent räcker till 15-20 m².

Förvaras frostfritt.
pH i koncentrat ca 13,0

Användning

Skydda växter mot direkt stänk genom att täcka över dem. Täck även över glas och klinker för att inte utsätta det för långvarig exponering av tvättvätska, vilket kan ha en svagt etsande effekt. Medlet kan ge torr och narig hud vid långvarig kontakt, använd därför skyddshandskar och skyddsglasögon vid risk för stänk. För att inte riskera förväxling med t.ex. dryck eller föda, använd blandningskärl.

När medlet har fått verka i cirka tio minuter skuras träet först och sköljs därefter av med högtryckstvätt tills all smuts har försvunnit. Det är viktigt att alla rester av medlet försvinner! Är ytorna starkt nedsmutsade kan behandlingen behöva upprepas. Se produkt- och säkerhetsdatabladet för ytterligare information.
Märkning
GHS05
Frätande
Faroangivelser
H314
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 18452
Spontad Nej