Ankarmassa

Tvåkomponent, 300ml
Artikelnummer: 18160
Vikt: 0.65
Fischer FIS V är den universella allroundmassan för de högsta kraven.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
1-3 vardagar
Hämta i butik
Från
209   kr /st
st
Ankarmassa
Fischer FIS V är den universella allroundmassan för de högsta kraven. Den styrenfria vinylester-hybridankarmassan har många användningsområden och är ETA-godkänd för infästning i såväl sprucken och icke-sprucken betong som i murverk. I alla fall bör ankarmassan användas tillsammans med de godkända systemkomponenterna för armeringsanslutningar, fischer skalmursankare VBS 8, fischer fasadrenoveringssystem FWS II och självstående installationssystem TherMax. Varianten FIS VS LOW SPEED möjliggör en längre bearbetningstid vid högre bearbetningstemperatur eller ett större borrhålsdjup. Den kortare härdningstiden hos varianten FIS VW HIGH SPEED möjliggör en snabb arbetsprocess även vid låga temperaturer.

Fördelar

Ankarmassan FIS V har ett antal typgodkännanden till exempel för sprucken och icke-sprucken betong, murverk och armeringsanslutningar. FIS VW HIGH SPEED har en tydligt kortare härdningstid än FIS VS vilket försäkrar en snabb arbetsprocess även vid låga temperaturer. FIS VS LOW SPEED har en längre bearbetningstid som förebygger för tidig härdning av ankarmassan vid högre temperaturer. Den passar perfekt för stora borrhålsdjup. Det breda sortimentet av tillbehör är perfekt skräddarsydd till injektionsankarfamiljen FIS V, ökar den höga flexibiliteten av systemet och möjliggör därmed många användningsområden.

Applikationer och godkännandeApplikationer

Stålbyggkonstruktioner Byggnadskonstruktioner i trä Räcken Fasader Trappor Stålkonsoler Maskiner Master Markiser Förtak Portar Konsoler Rörledningar Galler Satellitantenner

Byggmaterial

Godkänd för förankringar i: Betong C20/25 till C50/60, sprucken och icke sprucken betong Hålblock i lättbetong Lättbetongblock Håltegel Kalksand-hålsten Kalksand-helsten Lättbetong Massiv tegel Godkänd för: Armeringsanlutningar Skalmursförankring VBS 8 Fasadrenoveringssystem FWS II Självstående installation TherMax

Tillåtelse

ETA-02/0024, ETAG 001-5 ETA-10/0383 DoP 0188 DoP 0189 DoP No. 0007 DoP No. 0026 DoP No. 0072 DoP No. 0094 DoP No. 0126 ESR-2786 21843_3dekurz
Ladda ner dokument
Märkning
GHS05
Frätande
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H315
Irriterar huden.
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305
VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P310
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P338
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 93226