Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta

Varuinformation

Skarvlim våtrum
Ska du renovera badrummet eller bygga nytt spa i källaren Då är ett väl utfört förarbete förutsättningen för ett lyckat resultat. För att hjälpa dig på vägen har Byggmax utvecklat Byggmax foliesystem och Byggmax rollbart system som innehåller alla produkter du behöver, tillsammans med lättbegripliga anvisningar för hur du ska gå till väga.

Byggmax folielim ingår i Byggmax foliesystem och är ett 1-komponents självhärdande och lösningsfritt SMP-lim. Limmet har en flytande konsistens vilket ger en låg åtgång och gör det smidigt att applicera, med bra initialhugg och övervätning. Limmet ger en vattentät och stark limfog och är snabbt plattsättningsbar.

Användningsområde

Byggmax folielim ska användas vid försegling av överlappningar, skarvar eller där Byggmax folie och Byggmax tillbehör monteras mot varandra och vid delreparationer. Limmet kan även användas i Byggmax system för väggnära golvbrunnar.

Applicering

Vid applicering av folielimmet används korthårig roller, en lite styvare pensel eller en limspridare som släpper ca 4 kvm per liter. Plastspackel och skarvrulle (med flänsar) rekommenderas vid fastgnidning. För att uppnå fullständig övervätning mellan underlaget och det som monteras ska Byggmax folie och tillbehör alltid monteras i vått Byggmax folielim. Applicera inte mer lim än vad som kan beläggas inom monteringstiden. Se till att du får en jämn och heltäckande limfilm på båda sidor.

Underlag och montering

Montering skall utföras fackmannamässigt. Det innebär att användaren ska följa Byggmax monteringsanvisning samt att underlag stämmer överens med BBV. Monteringsanvisning finns på Byggmax hemsida och BBV (Byggkeramikrådets branschregler för våtrum) finns på Byggkeramikrådets hemsida, www.bkr.se.

Åtgång

Skarvförsegling om ca 50 mm ˜ 0,0125–0,02 liter ˜ ca 20–30 g/lpm.
Hellimning av Byggmax folie ca 0,2–0,25 liter ˜ ca 300–400 g/m2.

Monteringstid

Tid: 0–60 min. Gäller vid ca +20°C och luftfuktighet om ca 30–60% RF.

Plattsättning

På sugande underlag på golv är Byggmax foliesystem plattsättningsbart efter 4–6 timmar. För sugande underlag på vägg efter 6–8 timmar. Byggmax foliesystem helmonterat med Byggmax folielim på täta underlag 10–12 timmar. Gäller vid ca +20°C och luftfuktighet om ca 30–60% RF.

Monteringstemperatur

Material och underlag bör inte ha en lägre temperatur än +10°C.
Byggmax folielim kan användas med temperatur från +5°C till +40°C.

Hållbarhet och förvaring

18 månader i oöppnad förpackning. Öppnad förpackning lagras med fördel upp och ned.

SNABBA FAKTA

Användningsområde Foliesystem
Leverantörens artikelnummer 06607
Typ Folielim
Volym 0.3 l

Märkning

Brandfarlig
Frätande
Skadlig
Faroangivelser
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H302 Skadligt vid förtäring.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H332 Skadligt vid inandning.