Myr Effekt

2 Dosor, Neudorff
Artikelnummer: 155016
Vikt: 0.1
Påfyllbara myrdosor med ett naturligt lockbete för effektiv bekämpning av myror inomhus, på balkonger eller terrasser. Innehåller 2 dosor.
Välj butik för att se lagertstatus
Tillgänglig online
Skickas inom
2-10 vardagar
Från
99 95 kr /st
st
Myr Effekt
Påfyllbara myrdosor med ett naturligt lockbete för effektiv bekämpning av myror inomhus, på balkonger eller terrasser. Innehåller 2 dosor.

Myr Effekt lockar till sig arbetsmyror och därmed bekämpas hela myrsamhällen effektivt. Används med fördel inomhus, på balkonger samt terrasser. Arbetsmyrorna dricker av betet och tar det med sig till boet där hela kolonin matas och utplånas. Tack vare en fördröjd effekt, kan varje myra gå flera gånger mellan dosan och myrsamhället. Med påfyllbara dosor och lockbete för 8 påfyllningar.

Biocider skall användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Ladda ner mer information
Märkning
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H412
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P273
Undvik utsläpp till miljön.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 632274
Varumärke Neudorff