Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta

Varuinformation

Myr Effekt
Påfyllbara myrdosor med ett naturligt lockbete för effektiv bekämpning av myror inomhus, på balkonger eller terrasser. Innehåller 2 dosor.

Myr Effekt lockar till sig arbetsmyror och därmed bekämpas hela myrsamhällen effektivt. Används med fördel inomhus, på balkonger samt terrasser. Arbetsmyrorna dricker av betet och tar det med sig till boet där hela kolonin matas och utplånas. Tack vare en fördröjd effekt, kan varje myra gå flera gånger mellan dosan och myrsamhället. Med påfyllbara dosor och lockbete för 8 påfyllningar.

Biocider skall användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

LADDA NER MER INFORMATION

SNABBA FAKTA

Leverantörens artikelnummer 632274
Varumärke Neudorff

Märkning

Miljöfarlig
Faroangivelser
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.