Byte/Installation av vägguttag, 3st

Pris per styck
Artikelnummer: 80807
I vår tjänst Byte/installation av vägguttag ingår:
• Byte och montering av 3 st nya vägguttag enligt tillverkarens monteringsanvisningar.

Bytet sker av auktoriserad elinstallatör.
ROT-avdrag
Ja
Nej
Vi kommer att kontakta dig inom
2-3 arbetsdagar
Arbetet börjar inom
1-4 veckor
Från
1120   kr /st
st

Har du frågor om våra hantverkartjänster?

Ring 0771-89 00 89 så hjälper vi dig! 

Byte/Installation av vägguttag, 3st
I vår tjänst Byte/installation av vägguttag ingår:
• Byte och montering av 3 st nya vägguttag enligt tillverkarens monteringsanvisningar.
Bytet sker av auktoriserad elinstallatör.

Observera: önskas annat antal än 3, 6, 9 st avrundar du uppåt, dvs önskas 2 vägguttag beställer du en tjänst á 3 vägguttag, önskas 4 beställer du 2 tjänster á 3 st vägguttag.

Din uppgift

• Räkna antalet vägguttag som ska bytas/monteras.
• Allt material som ska användas ska finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.

Förutsättningar för tjänsten

För att vår installatör ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.
Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld, kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen.

• Allt material som ska användas ska finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.
• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget. • Felsökning ingår ej
• Hus som har ett kulturhistoriskt värde (k-märkt) ingår ej. Där lämnas separat offert
• Ställning eller skylift ingår ej
• Det ska finnas farbar väg till den plats där arbetet ska utföras.
• Avfallshantering ingår ej.

Tips från experterna

• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler ochnormer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista

• Godkända vägguttag
• Rätt modell gällande infällt vs utvändigt vägguttag
• Rätt modell gällande med eller utan jordat

Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer Nej
Hantverkartjänst Ja
Varumärke Proffsbyggt
DIY Category Houses & Holiday houses