Dra ny elkabel på vägg

Pris per lpm
Artikelnummer: 80815
I vår tjänst Dra ny elkabel på vägg ingår:
• Montering av elkabel på såväl betongvägg som vanlig gips- eller trävägg.

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.
ROT-avdrag
Ja
Nej
Vi kommer att kontakta dig inom
2-3 arbetsdagar
Arbetet börjar inom
1-4 veckor
Från
103   kr /st
st

Har du frågor om våra hantverkartjänster?

Ring 0771-89 00 89 så hjälper vi dig! 

Dra ny elkabel på vägg
I vår tjänst Dra ny elkabel på vägg ingår:
• Montering av elkabel på såväl betongvägg som vanlig gips- eller trävägg.

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.

Din uppgift

• Mät antalet löpmeter elkabel som ska dras.
• Allt material som ska användas ska finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.

Tips från experterna

• Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld, kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen.
• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista

• Kabel
• Spikklammer
• Plugg (vid betong)

Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer Nej
Hantverkartjänst Ja
Varumärke Proffsbyggt