Elementfärg

Vit, 400ml, aerosol
Artikelnummer: 1860010
Vikt: 0.42
Vit elementfärg för användning på alla slags radiatorer och metalldelar som utsätts för värme (upp till 80°C).
Vald färg
OBS! Tänk på att färgen på skärmen inte alltid stämmer överens med verkligheten.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
79 95 kr /st
st

Behöver du hjälp av hantverkare?

Elementfärg
Vit elementfärg för användning på alla slags radiatorer och metalldelar som utsätts för värme (upp till 80°C).
Innehåll 400 ml.
Ladda ner mer information
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H222
Extremt brandfarlig aerosol.
H229
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 994086