Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta
Visa alla varianter

Varuinformation

Takfärg helmatt
Helmatt vattenburen takfärg för målning i tak inomhus på puts, betong, lättbetong, olika typer av byggplattor, glasfiberväv m.m.

Ytan ska vara ren, torr och dammfri. Grundmåla och spackla om det behövs innan du färdigstryker med Sadolin Takfärg. Om taket är målat sedan tidigare ska det tvättas innan du färdigstryker en till två gånger.

Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation.Flytande färgrester och tvättvätska lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

LADDA NER MER INFORMATION

SNABBA FAKTA

Användningsområde Tak
Appliceringsyta Puts, betong, lättbetong, glasfiberväv samt olika skivmaterial
Bindemedel Vattenburen
Färg Vit matt
Färgåtgång 6-8 m2/l
Inomhus/utomhus Inomhus
Leverantörens artikelnummer 5721143077159
Målningstemperatur Min +5°C
Paketvikt 3.72 kg
Torktid 1 tim
Typ Täckfärg
Varumärke Sadolin
Volym 2.5 l
Yta Helmatt
Övermålningsbar 2 tim
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.

Fler produkter i samma kategori