Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta

Varuinformation

Teakolja
Teakolja skyddar träet och tar bort gråheten i uttorkat trä samt bevarar ädelträets lyster. Utmärkt att använda till möbler, gabondörrar och båtinredningar. En flaska räcker till ca 2,5 m2.

För inomhusbruk.

LADDA NER MER INFORMATION

Märkning

Hälsofarlig
Faroangivelser
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P301 VID FÖRTÄRING:
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P331 Framkalla INTE kräkning.
P405 Förvaras inlåst.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.