Målartvätt

1L
Artikelnummer: 18422
Vikt: 1.14
Målartvätt är till för att rengöra målade ytor inomhus före målning. Den gör ytorna rena från smuts och fett samt.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
28 95 kr /st
st

Behöver du hjälp av hantverkare?

Målartvätt
Målartvätt är ett alkaliskt rengöringsmedel som passar till rengöring före målning både inom- och utomhus. Efter avsköljning och torkning av tvättade ytor är de i utmärkt skick för att ommålas. Målartvätt är även effektivt för att lösa upp föroreningar, fett och sot på målade ytor.

Förvaras frostfritt.
pH-koncentrat ca 13,0

Användning

Skydda växter mot direkt stänk genom att täcka över dem. Täck även över glas och klinker för att inte utsätta det för långvarig exponering av tvättvätska, vilket kan ha en svagt etsande effekt. Medlet kan ge torr och narig hud vid långvarig kontakt, använd därför skyddshandskar och skyddsglasögon vid risk för stänk. För att inte riskera förväxling med t.ex. dryck eller föda, använd blandningskärl.

Dosering

Underhållstvätt av lätt smutsade ytor:
4 dl till 10 l vatten Rengöring inför målning:
2 dl till 1 l vatten

Koncentratpump:
2 dl till 1 l vatten

Högtrycksaggregat:
3 dl till 1 l vatten Applicera tvättlösningen med antingen svamp eller borste nedifrån och upp. Låt medlet verka i några minuter och skölj därefter av väl med vatten. Är ytan hårt nedsmutsad kan den behöva skrubbas med en rotborste eller liknande innan avsköljning.
Ladda ner mer information
Märkning
GHS05
Frätande
Faroangivelser
H314
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 18422
Spontad Nej