Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta
Visa alla varianter

Varuinformation

Quick Bengalack Rostskyddsfärg
Quick Bengalack Rostskyddsfärg (Arcanol) är en väderbeständig alkydbaserad metallgrundning/rostskyddsfärg. Grundningen kan även användas som slutstrykning, och ger då ett silkematt utseende. Kan användas på underlag där temperaturen inte kommer att överskrida +90 °C.

Användningsområde

Quick Bengalack Rostskyddsfärg kan användas inomhus och utomhus som rostskyddsfärg på järn, stål, zink och galvaniserade ytor som korrugerad plåt och liknande underlag. Grundingen kan också användas på hårdplast.

Teknisk data

Appliceringsmetod: Pensel, korthårig rulle.
Rekommenderad förbrukning: 8-10 m2/l per strykning.
Torktid: Övermålningsbar efter ca 10 timmar. Brukstorr efter minst 24 timmar.
Förtunning/rengöring: Vatten

SNABBA FAKTA

Leverantörens artikelnummer 7031157802974
Volym 0.75 l

Märkning

Brandfarlig
Skadlig
Hälsofarlig
Miljöfarlig
Faroangivelser
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.