Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta
Visa alla varianter

Varuinformation

Quick Bengalack Universallack C-bas
Quick Bengalack Universallack är en alkydbaserad lackfärg som ger en hård och slitstark yta. Quick Bengalack Universallack är väderbeständig och har god vatten- och kemikaliebeständighet.

Användningsområde

Quick Bengalack Universallack används invändigt och utvändigt som slutstrykning på metall, trä och hårdplast. Används på lantbruksredskap, järnkonstruktioner, maskiner, grindstolpar, staket, cyklar, möbler, inredningar o.d.

Teknisk data

Appliceringsmetod: Pensel, korthårig rulle/fördrivare.
Rekommenderad förbrukning: 10-12 m2/l per strykning.
Torktid: Dammtorr efter 3 timmar. Övermålningsbar efter ca 5 timmar. Brukstorr efter ca 10 timmar.
Förtunning/rengöring: Lacknafta

SNABBA FAKTA

Leverantörens artikelnummer 7031157803360
Volym 0.68 l

Märkning

Brandfarlig
Skadlig
Hälsofarlig
Miljöfarlig
Faroangivelser
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.