Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta

Varuinformation

Quick Spray nr. 150 svart blank
Quick Spray Universallack är en alkydlackfärg som ger en blank, slitstark och hård yta. Quick Spray Universallack är väderbeständig och har god vatten –och kemikaliebeständighet. Används gärna på ytor där man inte kommer åt med pensel.

Användningsområde

Quick Spray Universallack används inomhus och utomhus på metall, trä och hårdplast. Kan användas till föremål som cyklar, maskiner, möbler, småreparationer på bilar osv.

Teknisk data

Appliceringsmetod: Håll sprayburken mest möjligt lodrätt under sprutningen. Spraya jämnt och tunt med ett avstånd på 30- 40 cm.
Torktid: ca 1 timme.

SNABBA FAKTA

Leverantörens artikelnummer 7022311619507
Volym 0.4 l

Märkning

Brandfarlig
Skadlig
Miljöfarlig
Faroangivelser
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.