Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta
Visa alla varianter

Varuinformation

Trägrund Utomhus V
Vattenburen alkydfärg för grundmålning av nytt, vakumimpregnerat eller tidigare målat trä. Cuprinol Trägrund V har god inträngning och vidhäftning och hindrar fuktupptagning.

Vid nymålning ska underlaget vara rengjort och torrt. Impregnera konstruktionen med Cuprinol Grundolja, särskilt ändträ och utsatta delar. Grundmåla därefter med Cuprinol Trägrund V och färdigmåla sedan två gånger med något av Cuprinols färgsystem.

Vid ommålning ska tidigare målade ytor först tvättas med målartvätt. Vid mögel- eller algangrepp behandlas ytan med speciellt rengöringsmedel. Skölj rikligt med vatten och låt torka innan målningen fortsätter. All gammal lös färg skrapas bort och blanka ytor slipas. Gråträ slipas till friskt trä. Trärena ytor behandlas först med Cuprinol Grundolja och sedan Cuprinol Trägrund V innan färdigstrykning två gånger med något av Cuprinols färgsystem.

Miljö

Flytande färgrester och tvättvätska lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

LADDA NER MER INFORMATION

SNABBA FAKTA

Användningsområde Fasad
Appliceringsyta Trä
Bindemedel Alkyd
Färg Vit
Färgåtgång 6-8 m2/l
Inomhus/utomhus Utomhus
Leverantörens artikelnummer 7391306121470
Målningstemperatur +10°C - +25°C
Paketvikt 12.55 kg
Torktid 2 tim
Typ Grundfärg
Varumärke Cuprinol
Volym 2.5 l
Övermålningsbar 16 tim

Märkning

Miljöfarlig
Faroangivelser
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.