Fönster- och dörrfärg

0,75l, lösningsmedelsburen
Artikelnummer: 198040
Vikt: 0.91
Fönsterfärg är en lösningsmedelsburen färg för målning av fönster, dörrar och snickerier utomhus.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
1-3 vardagar
Hämta i butik
Från
95 95 kr /st
st
Fönster- och dörrfärg
Fönsterfärg är en lösningsmedelsburen färg för målning av fönster, dörrar och snickerier utomhus. Färgen är snabbtorkande och ger en halvblank, tålig yta. Färgen kan användas på både trä- och metallytor.

Måla fönster och dörrar utomhus, Smarta målningstips

Inför målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett bra underarbete lägger grunden till ett lyckat målningsresultat. Luft- och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet, undvik att måla om temperaturen är lägre än 8 grader. Kolla upp att fuktkvoten i träet är max 16 % innan du börjar måla.

Laga eventuella sprickor och fyll öppna fogar med fogmassa avsedd för utomhusbruk. Kitta sedan med fönsterkitt. Trärena ytor och särskilt ändträ ska först behandlas med Midun Grundolja. Även sugande ytor som skarvar, knutpunkter, kittfalsar och andra känsliga delar bör oljas. Torka sedan bort eventuellt överskott av olja med en torr trasa.

Grundmåla därefter med Midun Trägrund Ute inom 30 minuter. Tänk på att inte måla direkt i solen eller på solvarma ytor. Måla inte heller vid risk för regn eller dagg inom 1-2 timmar från målningens avslutande.

Målning

Färdigmåla 2 gånger med Midun Fönster & Dörrfärg. Använd en helsyntetisk pensel och måla så att färgen går några millimeter in på glaset. Ett bra tips är att måla bottenstycket och en bit upp på sidostyckena en extra gång eftersom dessa delar slits allra mest av sol, vind och vatten.

Efter målningen


Torka av penslar och verktyg noga före rengöring i lacknafta. Förslut burken efter användning.

Var snäll mot moder natur

Häll inte ut färgen i avloppet. Anledningen är att det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Lämna överbliven färg, tomburkar och lösningsmedel till miljöstationen/återvinningen i din kommun.
Faroangivelser
EUH066
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
EUH208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P261
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P302
VID HUDKONTAKT:
P313
Sök läkarhjälp.
P333
Vid hudirritation eller utslag:
P352
Tvätta med mycket tvål och vatten.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 198040