FASADFÄRG PLUS BW Cuprinol

Vit, 1 L. UTGÅENDE ARTIKEL.
Artikelnummer: 194653
Vikt: 1.32
2 in 1 - Fasadfärg och grundfärg i ett. Cuprinol Fasadfärg Plus är en heltäckande vattenburen oljefärg för målning av trä utomhus. Färgen ger en yta som klarar de hårdaste väderpåfrestningarna. Och tack vare det patenterade bindemedlet, som ger ett tjockare skikt, så behöver du inte lägga tid och pengar på att grundmåla först. Perfekt för dig som vill ha tid över till annat och ändå vara säker på att din fasad får en behandling av hög kvalitet.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
285   kr /st
st
FASADFÄRG PLUS BW Cuprinol
2 in 1 - Fasadfärg och grundfärg i ett. Cuprinol Fasadfärg Plus är en heltäckande vattenburen oljefärg för målning av trä utomhus. Färgen ger en yta som klarar de hårdaste väderpåfrestningarna. Och tack vare det patenterade bindemedlet, som ger ett tjockare skikt, så behöver du inte lägga tid och pengar på att grundmåla först. Perfekt för dig som vill ha tid över till annat och ändå vara säker på att din fasad får en behandling av hög kvalitet.

Produktfördelar

- Modern vattenburen oljetäckfärg
- 2in1 Fasad- och grundfärg i ett
- Upp till 12 års hållbarhet
- Ger enastående inträngning och tjockt färgskikt

Produktinformation

Glans: Halvblank
Täckning: ≈ 6-8 m²/L
Torktid: 8 timmar
Övermålningsbar: 12 timmar
Strykningar: 2
Märkning
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H412
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Varumärke Cuprinol