Fast träfönster 3-glas Outline

10x10, 3-glas isolerruta, 1-luft, u-värde:1,3
Artikelnummer: 6226086
Vikt: 30
Ett fast träfönster som är ett mycket ekonomiskt alternativ att använda där det är lätt att putsa fönstret från utsidan, exempelvis på nedervåningen eller i anslutning till en balkongdörr. Fasta fönster har dessutom en större glasyta än öppningsbara fönster varför ljusinsläppet blir större. Här i obehandlad furu.