Flytspackel

UTGÅENDE, 25kg, fiberförstärkt, beläggningsbart efter 24h, 4-30mm
Artikelnummer: 01201
Vikt: 25
Byggmax Golvspackel Fiberförstärkt är en cementbaserad fiberförstärkt självutjämnande, fuktskadestabil avjämningsmassa.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Från
149   kr /st
st

Behöver du hjälp av hantverkare?

Flytspackel
För golvavjämning inomhus på underlag av betong, sten, trä, homogen PVC, keramik och golvspånskiva, lämplig för golvvärme. Produkten är avsedd som underlag till mattor, linoleum, PVC, parkett, tätskikt, klinker eller liknande material i bostäder. Rekommenderad skikttjocklek är 4 – 30 mm. Skrapspackling ska inte ske då fyllmedlets sammansättning ger ojämn yta och för snabb uttorkning i tunna skikt.

Arbetsbeskrivning

Underlaget ska vara fritt från damm, olja etc samt fast och hårt. Eventuellt slamlager på betong ska avlägsnas. Underlaget och lokalen ska hålla minst +10ºC.

Underlaget ska alltid primas med Byggmax Primer GS. Späd primer innan applicering enligt förpackningen. Primern ska borstas in i underlaget och vara helt torr innan golvspacklet appliceras. Primer GS används för att förbättra vidhäftningen till underlaget, förhindra blåsbildning i golvspacklet samt för att minska underlagets sugkraft.

Blandningsförhållande (primer : vatten)

Betong, lättbetong: 1:3
Homogen PVC: 1:1
Golvgips: 5:1
Klinker, golvspånskiva: 1:1 + 1 dl/m2 spackelpulver*
Starkt sugande underlag: 1:5 + 1:3**

* Borsta ut primern och strö på golvspackel i pulverform. Borsta in pulvret i primern innan primern har torkat.
** Prima först med förhållandet 1:5 och låt torka. Prima sedan en andra gång med förhållandet 1:3.
Mät upp rätt mängd kallt rent vatten i blandningskärlet. Den lägre vattenmängden används vid fallspackling.

Tillsätt sedan pulvret, blanda alltid hela säckar. Blanda med en vispförsedd borrmaskin. Bland massan tills den är homogen och klumpfri, blanda sedan i ytterligare 2 minuter.

Häll ut den färdigblandade spackelmassan på golvet och bearbeta med en tandad spackel. Beakta produktens öppentid för att undvika vallar vid spacklingen.

Ytan kan normalt beträdas efter 1-3 timmar samt är beläggningsbar efter 1 dygn i skikt upp till 30 mm. De angivna torktiderna förutsätter +20ºC, max 50% RF (relativ fuktighet) och ett visst luftombyte. Hög fuktighet och låga temperaturer förlänger torktider.

OBS! Vid solbestrålning, hög temperatur, stark ventilation eller andra faktorer som kan påskynda torkningen ska ytan skyddas mot för snabb uttorkning. Avfuktare och värmefläktar bör inte användas.

Miljö och hälsa

Produkten innehåller cement och är irriterande.

Teknisk data

Bindemedel: Specialcement
Ballast: Natursand, max 0,5 mm
Vattenmängd: 4,5 – 5,0 liter/säck
Arbetstemperatur: +10oC och +25oC, underlag och lokal
Skikttjocklek: 4 - 30 mm
Öppentid: 15 min
Gångbar: 1 - 3 timmar, vid + 20°C
Beläggningsbar efter: 1 dygn upp till 30 mm vid +20ºC, max 50% RF och ett visst luftombyte
Åtgång: 1,65 kg per m² och mm
Tryckhållfasthet: > 25 MPa
Rengöring: Omedelbart med vatten
Förpackningsstorlekar: 25 kg säck
Lagring: 6 månader torrt, svalt och i oöppnad förpackning
Ladda ner mer information
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 18251