FM310 Helårsskum Illbruck

2-i-1-ventil, 750ml, appliceras med pistol eller medföljande munstycke
Artikelnummer: 18103
Vikt: 0.83
1-komponent fukthärdande polyuretanskum med freonfri drivgas.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Från
89 95 kr /st
st

Behöver du hjälp av hantverkare?

FM310 Helårsskum Illbruck
1-komponent fukthärdande polyuretanskum med freonfri drivgas. Pistolskummet levereras i tryckbehållare färdigt för användning. Vid applicering jäser skummet upp direkt när det lämnar pistolmunstycket och expanderar sedan ytterligare under härdningstiden. Utmärkt vidhäftning mot praktiskt taget alla material.

Användningsområde

För montering, drevning och isolering runt dörr- och fönsterkarmar, utfackningspartier, tätning under syll, mellan cellplast-, betong- lättbetongelement och för genomföringar under mark.
Ladda ner mer information
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
GHS08
Hälsofarlig
Faroangivelser
H222
Extremt brandfarlig aerosol.
H229
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315
Irriterar huden.
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H332
Skadligt vid inandning.
H334
Kan orsaka allergi- eller astmasymptom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H351
Misstänks kunna orsaka cancer.
H373
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
EUH208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 995295
Varumärke Illbruck