Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta

Varuinformation

Golvbruk 25kg
Golvbruk för uppfyllnad och avjämning inomhus på underlag av betong. Torrbruket innehåller cement, kvartshaltig sand, aluminatcement och slaggcement. Lämpliga ytskikt är klinker och löslagda trägolv, följ alltid ytskiktleverantörens anvisningar.

Arbetsbeskrivning

- Underlaget ska vara starkt nog för den belastning det ska bära och fritt från damm, smuts, olja och annat som kan försämra vidhäftningen. Underlaget och lokalen ska ha en temperatur mellan +10°C och + 25°C.

- Prima först underlaget med Universal Golvprimer enligt anvisningar för produkten. Primern ska inte torka innan golvbruket appliceras.

- Till 25 kg golvbruk går det åt 2,3 liter vatten. Tillsätt först vatten, därefter pulvret och blanda med en vispförsedd borrmaskin. Efter att massan är klumpfri ska den blandas i ytterligare två minuter. Tillsätt aldrig mer vatten än rekommenderat och blanda alltid hela säckar.

- Häll ut det blandade golvbruket på golvet och stocka av till önskad tjocklek. Ytan bearbetas med skurbräda eller stålsvärd. Skikttjocklek vid betongunderlag 20-100 mm.

- Ytan kan normalt beträdas efter 1-3 timmar samt är beläggningsbar med täta ytskikt efter ett dygn.


Materialåtgång: 1,80 kg/kvm/mm.
Konsistens: Brukskonsistens, ej rinnande.
Förvaras torrt.

LADDA NER MER INFORMATION

SNABBA FAKTA

Leverantörens artikelnummer 537055

Märkning

Skadlig
Faroangivelser
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 VID HUDKONTAKT:
P305 VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P338 Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351 Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P352 Tvätta med mycket tvål och vatten.