Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta

Varuinformation

Golvrengöring Barlinek
För grundrengöring av UV-oljade golv.

Trärens används till grundrengöring av trägolv innan det ska behandlas med trävårdsolja eller när man vill att golvet ska bli matt och behöver friskas upp. Trärens gör ingen åverkan på impregnering eller på lackerade ytor.

Användning

Blanda 2,5 dl trärens med 10 liter varmt vatten och dosera blandningen efter behov.

Trärens lämnar ytan utan skydd och därför ska den behandlas med golvsåpa eller trävårdsolja efteråt.

SNABBA FAKTA

Leverantörens artikelnummer IZM-STP
Varumärke Barlinek

Märkning

Skadlig
Faroangivelser
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305 VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P313 Sök läkarhjälp.
P337 Vid bestående ögonirritation:
P338 Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351 Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.

Fler produkter i samma kategori

Endast online
Skickas inom: 5-6 Veckor
Endast online
Skickas inom: 5-6 Veckor
Endast online
Skickas inom: 3-5 vardagar
Endast online
Skickas inom: 3-5 vardagar
Endast online
Skickas inom: 5-6 Veckor
Endast online
Skickas inom: 3-5 vardagar
Endast online
Skickas inom: 3-5 vardagar
Endast online
Skickas inom: 3-5 vardagar