Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta

Varuinformation

Golvrengöring magic cleaner Barlinek
Grundrengöring för kraftigt nedsmutsade naturoljade ytor innan ytrenovering. Tar bort smuts, fett, nikotin och rester av andra skötselmedel.

Blanda medlet med vatten, 1:10.
Exempelvis 0,5 liter Magic Cleaner i 5 liter vatten. Dosera lösningen jämt på ytan med hjälp av en mopp, trasa eller polermaskin vid stora ytor. Undvik att hälla lösningen direkt på träytan.

När ytan torkat rekommenderas det att behandla ytan med Wax Care.
Magic Cleaner kan också användas innan golvet ska oljas om.

Hur ofta ska jag rengöra

Hemmamiljö
lite trafik, t.ex. vardagsrum, sovrum.
1 gång vartannat år
Hemma- och offentlig miljö
medelhård trafik, t.ex. trapphus, korridorer, kontor.
1 gång/18 månader
Offentlig miljö
hård trafik, t.ex. butiker, restauranger, skolor.
1 gång/år

SNABBA FAKTA

Leverantörens artikelnummer PRT-OXY-MAG-CAN
Varumärke Barlinek

Märkning

Skadlig
Faroangivelser
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser
P264 Tvätta... grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305 VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P313 Sök läkarhjälp.
P337 Vid bestående ögonirritation:
P338 Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351 Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Fler produkter i samma kategori

Endast online
Skickas inom: 5-6 Veckor
Endast online
Skickas inom: 5-6 Veckor
Endast online
Skickas inom: 3-5 vardagar
Endast online
Skickas inom: 3-5 vardagar
Endast online
Skickas inom: 5-6 Veckor
Endast online
Skickas inom: 5-6 Veckor
Endast online
Skickas inom: 5-6 Veckor
Endast online
Skickas inom: 3-5 vardagar