Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta

Varuinformation

Golvvax wax care plus Barlinek
Behandla golvet med Wax Care direkt efter läggning!

Golvvax används till första underhållsbehandling av nylagda golv samt till periodiskt underhållskötsel och uppfräschning av naturoljade ytor.

Naturoljade golv rekommenderas att behandlas strax efter läggning och sedan kontinuerligt 1-2 gånger per år beroende på slitage.

Wax Care Plus, till skötsel, underhåll och uppfräschning av naturoljade ytor. Medlet färdigt att användas.
OBS! Golvet skall behandlas med Wax Care Plus strax efter golvet har lagts och sedan regelbundet (1 – 2 gånger om året beroende på slitage).

Användning


Wax Care Plus appliceras direkt på den behandlade ytan och gnids in med hjälp av en mopp eller trasa. Ytan ska vara ren och torr innan man applicerar Wax Care Plus. Vid en särskilt smutsad yta bör man tvätta den med Magic Cleaner först.

SNABBA FAKTA

Leverantörens artikelnummer PRT-OXY-WAX-CPN
Varumärke Barlinek

Märkning

Skadlig
Faroangivelser
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser
P264 Tvätta... grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305 VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P313 Sök läkarhjälp.
P337 Vid bestående ögonirritation:
P338 Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351 Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Fler produkter i samma kategori

Endast online
Skickas inom: 5-6 Veckor
Endast online
Skickas inom: 3-5 vardagar
Endast online
Skickas inom: 3-5 vardagar
Endast online
Skickas inom: 5-6 Veckor
Endast online
Skickas inom: 5-6 Veckor
Endast online
Skickas inom: 5-6 Veckor
Endast online
Skickas inom: 3-5 vardagar
Endast online
Skickas inom: 3-5 vardagar
Endast online
Skickas inom: 3-5 vardagar
Endast online
Skickas inom: 3-5 vardagar