Golvrengöring magic cleaner Barlinek

1L, spädbar 1:10, för kraftigt smutsiga golv
Artikelnummer: 65941
Vikt: 1.1
Grundrengöring för kraftigt nedsmutsade naturoljade ytor innan ytrenovering. Tar bort smuts, fett, nikotin och rester av andra skötselmedel.
Tillgänglig online
Fri
frakt
Skickas inom
5-6 veckor
269   kr /st
st
Golvrengöring magic cleaner Barlinek
Grundrengöring för kraftigt nedsmutsade naturoljade ytor innan ytrenovering. Tar bort smuts, fett, nikotin och rester av andra skötselmedel.

Blanda medlet med vatten, 1:10.
Exempelvis 0,5 liter Magic Cleaner i 5 liter vatten. Dosera lösningen jämt på ytan med hjälp av en mopp, trasa eller polermaskin vid stora ytor. Undvik att hälla lösningen direkt på träytan.

När ytan torkat rekommenderas det att behandla ytan med Wax Care.
Magic Cleaner kan också användas innan golvet ska oljas om.

Hur ofta ska jag rengöra

Hemmamiljö
lite trafik, t.ex. vardagsrum, sovrum.
1 gång vartannat år
Hemma- och offentlig miljö
medelhård trafik, t.ex. trapphus, korridorer, kontor.
1 gång/18 månader
Offentlig miljö
hård trafik, t.ex. butiker, restauranger, skolor.
1 gång/år
Märkning
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser
P264
Tvätta... grundligt efter användning.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305
VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P313
Sök läkarhjälp.
P337
Vid bestående ögonirritation:
P338
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer PRT-OXY-MAG-CAN
Spontad Nej
Varumärke Barlinek
DIY Category Houses & Holiday houses
Product requires a certified installer Nej