Golvvax wax care plus Barlinek

1L
Artikelnummer: 65939
Vikt: 1.1
Behandla golvet med Wax Care direkt efter läggning!
Tillgänglig online
Fri
frakt
Skickas inom
5-6 veckor
478   kr /st
st

Behöver du hjälp av hantverkare?

Golvvax wax care plus Barlinek
Behandla golvet med Wax Care direkt efter läggning!

Golvvax används till första underhållsbehandling av nylagda golv samt till periodiskt underhållskötsel och uppfräschning av naturoljade ytor.

Naturoljade golv rekommenderas att behandlas strax efter läggning och sedan kontinuerligt 1-2 gånger per år beroende på slitage.

Wax Care Plus, till skötsel, underhåll och uppfräschning av naturoljade ytor. Medlet färdigt att användas.
OBS! Golvet skall behandlas med Wax Care Plus strax efter golvet har lagts och sedan regelbundet (1 – 2 gånger om året beroende på slitage).

Användning


Wax Care Plus appliceras direkt på den behandlade ytan och gnids in med hjälp av en mopp eller trasa. Ytan ska vara ren och torr innan man applicerar Wax Care Plus. Vid en särskilt smutsad yta bör man tvätta den med Magic Cleaner först.
Märkning
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser
P264
Tvätta... grundligt efter användning.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305
VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P313
Sök läkarhjälp.
P337
Vid bestående ögonirritation:
P338
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer PRT-OXY-WAX-CPN
Varumärke Barlinek