Hårdvaxolja

Transparent, 500ml UTGÅENDE
Artikelnummer: 186502
Vikt: 0.477
En uretanförstärkt torkande hårdvaxolja för att ytbehandla träytor som utsätts för hårt slitage, t.ex. arbetsytor, golv och trappsteg. Hårdvaxoljan har djupträngande egenskaper kombinerat med hög slitstyrka och kan användas både på betsade, tidigare oljade samt trärena ytor. En förpackning innehåller 500 ml och räcker till ca 10 m². För inomhusbruk.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Från
299   kr /st
st

Behöver du hjälp av hantverkare?

Hårdvaxolja
En uretanförstärkt torkande hårdvaxolja för att ytbehandla träytor som utsätts för hårt slitage, t.ex. arbetsytor, golv och trappsteg. Hårdvaxoljan har djupträngande egenskaper kombinerat med hög slitstyrka och kan användas både på betsade, tidigare oljade samt trärena ytor. En förpackning innehåller 500 ml och räcker till ca 10 m².

För inomhusbruk.
Ladda ner mer information
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
GHS08
Hälsofarlig
Faroangivelser
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
H304
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer Nej