Hammerite Smooth Finish

0,75l, Metallfärg, Svart
Artikelnummer: 198087
Vikt: 0.97
Hammerite Smooth Finish
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Från
229   kr /st
st

Behöver du hjälp av hantverkare?

Hammerite Smooth Finish
Hammerite Smooth Finish
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
EUH066
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 5011867013268