Trappspackel DuraTrapp

Finns i flera storlekar
ART.NR: 690324
Trappspackel DuraTrapp är ett tvåkomponent epoxispackel.
Läs mer
Vikt:
st
Saldo i butik Välj butik
Denna produkt kan endast köpas online
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
Sök efter postnummer
Hjälp med installation?
Vi erbjuder hjälp till fast pris Läs mer

Trappspackel DuraTrapp

Trappspackel DuraTrapp är ett tvåkomponent epoxispackel.

Användning
Spackel del B blandas i spackel del A tills en jämn grå färg erhålls. OBS! Det krävs en kraftig borrmaskin.
Blanda endast 1 kvm åt gången. Töm snarast ut allt spackel från hinken på trappan, och fördela därefter spacklet med lämplig tandspackel på 1 kvm. Detta gäller såväl plansteg som sättsteg, börja alltid överst.
Åtgången skall vara ca 3 kg/m2. Efter påföring av spacklet slätspackla med en bredspackel av stål. Tänk på att vara lätt på handen så Du inte förändrar skikttjockleken. OBS! Var extra noga med trappnosarna.
Läs mer
Märkning
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H315
Irriterar huden.
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser
P302
VID HUDKONTAKT:
P352
Tvätta med mycket tvål och vatten.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Leverantörens artikelnummer 229
Varumärke Duracoat