Installation av el-element

Pris per styck
Artikelnummer: 80803
I vår tjänst Installation av el-element ingår:
• Demontering av befintlig radiator ingår
• Montering och installation av el-element enligt tillverkarens monteringsanvisningar.

• Avfallshantering ingår ej

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.
ROT-avdrag
Ja
Nej
Vi kommer att kontakta dig inom
2-3 arbetsdagar
Arbetet börjar inom
1-4 veckor
Från
574   kr /st
st

Har du frågor om våra hantverkartjänster?

Ring 0771-89 00 89 så hjälper vi dig! 

Installation av el-element
I vår tjänst Installation av el-element ingår:
• Demontering av befintlig radiator ingår
• Montering och installation av el-element enligt tillverkarens monteringsanvisningar.

• Avfallshantering ingår ej

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.

Din uppgift

• Mät upp ytan där el-elementet ska placeras, längd x bredd.
• Kontrollera att el-elementet har rätt mått för att få plats på den tänkta ytan.
• Se till att det finns fritt utrymme runt elementen för att på så vis minska brandrisken.
• Ställ inte möbler direkt emot ett element och låt inte gardiner eller andra textilier hänga mot det.
• Allt material som ska användas ska finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.
• El ska finnas framdraget till inkopplingspunkt för elementet.

Förutsättningar för tjänsten

För att vår installatör ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.
Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld, kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen.

• Allt material som ska användas ska finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.
• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget. • Felsökning ingår ej
• Hus som har ett kulturhistoriskt värde (k-märkt) ingår ej. Där lämnas separat offert
• Ställning eller skylift ingår ej
• Det ska finnas farbar väg till den plats där arbetet ska utföras.
• Avfallshantering ingår ej.

Tips från experterna

• Arbetet som installatören utför ska vara fackmannamässigt enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten eller elinstallationer inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista

• El-element inklusive monteringssats
• Skruv
• Plugg
• Elkabel i rätt längd

Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer Nej
Hantverkartjänst Ja
Varumärke Proffsbyggt
DIY Category Houses & Holiday houses