Installation av takarmatur

Pris per styck
Artikelnummer: 80817
I vår tjänst Installation av takarmatur ingår:
• Montering och installation av takarmatur enligt tillverkarens monteringsanvisningar samt anslutning till befintligt uttag/dosa.

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.

OBS! Är det takarmatur i badrum måste du se till att det är rätt IP-klass på taklampan så att den kan vara i ett våtutrymme.
ROT-avdrag
Ja
Nej
Vi kommer att kontakta dig inom
2-3 arbetsdagar
Arbetet börjar inom
1-4 veckor
Från
348   kr /st
st

Har du frågor om våra hantverkartjänster?

Ring 0771-89 00 89 så hjälper vi dig! 

Installation av takarmatur
I vår tjänst Installation av takarmatur ingår:
• Montering och installation av takarmatur enligt tillverkarens monteringsanvisningar samt anslutning till befintligt uttag/dosa.

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.

OBS! Är det takarmatur i badrum måste du se till att det är rätt IP-klass på taklampan så att den kan vara i ett våtutrymme.

Din uppgift

• Räkna antalet takarmaturer som ska installeras.
• Allt material som ska användas ska finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.
• El ska finnas framdraget till inkopplingspunkt för respektive takarmatur.
• Armaturer i badrum ska vara IP-klassade. Taklampa just för våtutrymmen.

Förutsättningar för tjänsten

För att vår installatör ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.
Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld, kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen.

• Allt material som ska användas ska finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.
• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget. • Felsökning ingår ej
• Hus som har ett kulturhistoriskt värde (k-märkt) ingår ej. Där lämnas separat offert
• Ställning eller skylift ingår ej
• Det ska finnas farbar väg till den plats där arbetet ska utföras.
• Avfallshantering ingår ej.

Tips från experterna

• Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld, kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen.
• Vid installation av takarmatur i badrum ska det finnas en godkänd jordfelsbrytare installerad.
• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista

• Takarmatur
• Skruv
• Plugg

Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer Nej
Hantverkartjänst Ja
Varumärke Proffsbyggt
DIY Category Houses & Holiday houses