JÄRN- & METALLGRUND GRÅ

1 l, primer, rostskyddande, lösningsmedelsburen
Artikelnummer: 198020
Vikt: 1.47
Midun järn- & metallgrund är en grå, syntetisk grundfärg med aktiva rostskyddspigment för järn, stål, metall och plåt.
Välj butik för att se lagerstatus
Skickas inom
1-3 vardagar
Hämta i butik
Från
125   kr /st
st
JÄRN- & METALLGRUND GRÅ
Midun järn- & metallgrund är en grå, syntetisk grundfärg med aktiva rostskyddspigment för järn, stål, metall och plåt.
Färgen ska användas som grundfärg på utsatta ytor med krav på rostbeständighet innan de målas med Midun järn& metallgrund. Den är även lämplig som grundfärg vid ommålning av plåttak.

Grundmåla stål, metall eller plåt - smarta målningstips


Inför målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett bra underarbete lägger grunden till ett lyckat målningsresultat. Lufttemperatur och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet, måla inte om det är kallare än 8 grader.
Måla inte direkt i solen eller på solvarma ytor. Måla inte heller vid risk för regn inom det närmaste dygnet eller dagg inom 3-5 timmar från målningens avslutande. Underlaget ska vara rent, torrt och fast innan målning. Stålborsta eller sandblästra (sandpapper 2,5) bort gammal löst sittande färg och rost. Tvätta därefter bort eventuella oljefläckar med lösningsmedel.

Målning

Grundmåla underlaget direkt efter förarbetet för att undvika att rostbildning startar. Förtunna första strykningen med 20 procent lacknafta.
Andra strykningen görs med oförtunnad grundfärg. Färdigmåla sedan underlaget i två strykningar med Midun järn- & metallgrund eller Midun plåtfärg. Midun järn- &metallgrund är dammtorr på cirka 4 timmar och övermålningsbar efter 16-24 timmar beroende på temperatur och luftfuktighet.

Efter målning


Torka av penslar och verktyg noga före rengöring i lacknafta. Förslut burken efter användning.

Var snäll mot moder natur


Häll inte ut färgen i avloppet. Anledningen är att det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Lämna överbliven färg, tomburkar och lösningsmedel till miljöstationen/återvinningen i din kommun.
Märkning
GHS02
Brandfarlig
Faroangivelser
EUH066
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
EUH208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P302
VID HUDKONTAKT:
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P352
Tvätta med mycket tvål och vatten.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 198020
Varumärke Midun