Konstruktionslim

300ml
Artikelnummer: 18022
Vikt: 0.39
Byggmax Konstruktionslim är ett lösningsmedelsbaserat montagelim som limmar både porösa och sugande underlag såväl inne som utomhus.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Från
46 95 kr /st
st
Konstruktionslim
Byggmax Konstruktionslim är ett lösningsmedelsbaserat montagelim som limmar både porösa och sugande underlag såväl inne som utomhus.

Användningsområden

Konstruktionslimmet limmar de vanligaste förekommande byggmaterialen och metaller. Konstruktionslim kan inte användas mot cellplast (polystyren) och vissa laminater p.g.a. lösningsmedelsinnehållet – där rekommenderas BYGGmax Cellplastlim.

Arbetsbeskrivning

Ytorna skall vara rena och torra. Skydda angränsande ytor med t.ex. tejp. Limmet appliceras med en patronspruta. Pressa samman limdetaljerna med en vridande rörelse direkt efter applicering. Efter ca 30 min pressa igen. Vid limning av tyngre detaljer kan support krävas upp till 24 tim. Appliceras i strängar, på skivmaterial, med inbördes avstånd på ca 20 cm. Limmets torktiden kan variera mellan 1-24 timmar beroende på fuktighet och temperatur samt materialens sugande förmåga.

Miljö och hälsa

Produkten är brandfarlig. Användningen förutsätter effektiv ventilation eller användning av andningsskydd typ A2.
Ladda ner mer information
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H225
Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H315
Irriterar huden.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 18022