Lätt Handspackel

10L
Artikelnummer: 18206
Vikt: 9.76
Basic Lätt Handspackel är ett vattenbaserat finkornigt handspakel med god fyllförmåga.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Från
138   kr /st
st

Behöver du hjälp av hantverkare?

Lätt Handspackel
Basic Lätt Handspackel är ett vattenbaserat, finkornigt, lätt handspackel.

Användningsområden

Lämpligt för bredspackling och reparationer i tunna skikt på vanligen förekommande vägg- och takytor i torra utrymmen inomhus.

Bruksanvisning

Ytorna ska vara rena, torra och väl bundna. Appliceras med stålspackel. Torktid: 8-10 timmar beroende på temperatur, luftfuktighetoch skikttjocklek.

Arbetstemperatur

Min +5°C. Skikttjocklek : max 4 mm.
Spacklade ytor slipas med slippapper, kornstorlek 100-120, dammas sedan av och grundas före tapetsering eller målning. Använd skyddsglasögon vid slipning.

Materialåtgång

Bbredspackling vid 1 mm skikttjocklel - 1 liter/m². Rengöring: Vatten innan spacklet torkat.

Använd skyddsglasögon vid slipning. Lagring: 1 år vid + 10°C till + 20°C i oöppnad förpackning.

OBS! Förvaras oåtkomlig för barn.
Faroangivelser
EUH208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 18206