Mineralgödsel

4L, UTGÅENDE
Artikelnummer: 151203
Vikt: 5.16
Den här gödseln ger näring till trädgårdens växter så att de kan växa, blomma och ge rik skörd. Dessutom klarar väl gödslade växter torka, kyla och sjukdomar bättre.
Välj butik för att se lagertstatus
Tillgänglig online
Skickas inom
2-10 vardagar
Från
59 95 kr /st
st
Mineralgödsel
Den här gödseln ger näring till trädgårdens växter så att de kan växa, blomma och ge rik skörd. Dessutom klarar väl gödslade växter torka, kyla och sjukdomar bättre. Trädgårdsgödsel är en allsidig gödsel som kan användas till alla växter i trädgården. Produkten används även i yrkesmässig grönsaksodling.

Använd handskar vid hantering, gödseln består av salter som torkar ut huden. Förslut påsen väl och förvara den torrt. Produkten förändras inte under torr lagring.

NPK 11-5-18 står för de näringsämnen som gödseln huvudsakligen innehåller och som växterna behöver mest av.
- Kväve (N) gör växten grön och främjar bladtillväxten.
- Fosfor (P) är nödvändigt för att solljuset ska bli energi i växten och är dessutom bra för blombildning och fruktmognad.
- Kalium (K) är viktigt för härdigheten och för kvalitet och hållbarhet på skörden.

Balansen mellan kväve och kalium styr tillväxt och fruktsättning. Det här gödselmedlet har lite mer kalium, vilket gynnar fruktsättning. Dessutom innehåller det kalcium, magnesium och svavel samt mikronäring, till exempel järn, mangan och bor – ämnen som är viktiga men som endast behövs i små doser.

Dosering

En säck räcker till ca 40-80 kvm.

Köksträdgården ½–1 dl/kvm på våren vid förberedelse för sådd, tilläggsgödsla sedan en gång i månaden fram till augusti med ½ dl/kvm. Kål, morötter och potatis är exempel på näringskrävande grönsaker som ska ha den högre doseringen.

Jordgubbar 1 matsked/planta tidigt på våren, sedan 1 matsked direkt efter skörd.

Bärbuskar, prydnadsbuskar och häckar ½ –1 dl/buske, häckar ca 1 dl per sträckmeter. Ges på våren, helst strax innan knoppsprickning.

Blomrabatter med perenner och sommarblommor ½ dl/kvm tidigt på våren när växterna börjar grönska, plus en gång till vid midsommar.

Rosor ½–1 dl/ros tidigt på våren när de börjar grönska, plus en gång till vid midsommar.

Träd Sprid gödseln på våren, helst strax innan knoppsprickning och mest i trädkronans ytterkant. Växer trädet i gräs kan mängden ökas något: små träd 3 dl/st, medelstora träd 5 dl/st, stora träd 10 dl/st

Underhåll gräsmatta 2–3 dl/10 kvm per månad under växtsäsongen april–augusti. Starta när gräset vuxit ca 5 cm. Om gräsklippet samlas upp kan ytterligare gödsling behövas.

Gödsla på bästa sätt

- Dela gärna upp gödseln i små givor över säsongen. På våren när allt ska igång och växa, ska den största mängden ges.
- Mät området som ska gödslas. Följ doseringen på säcken. Jämn spridning ger bäst resultat. Bruka ned gödseln ett par cm i jorden.
- Vatten löser gödselkornen och gör näringen tillgänglig för växterna. Sprid gödseln före regn eller vattna med motsvarande ca 10 mm regn.

Näringsvärde totalinnehåll (vikt %)

Kväve/Kvælstof/Nitrogen
total-N: 11 %
nitrat (NO3-N): 4,4 %
ammonium (NH4-N): 6,6 %
Fosfor (P)
Citratlösligt: 4,6 %
vattenlösligt: 3,5 %
Kalium (K): 17,6 %
vattenlösligt: 17,6 %
Kalcium (Ca): 2,3 %
Magnesium (Mg): 1,6 %
Svavel (S): 10,0 %
Bor (B): 0,05 %
Järn (Fe): 0,08 %
Mangan (Mn): 0,25 %
Molybden (Mo): 0,002 %
Zink (Zn): 0,04 %
Klorfattig: < 1 % klor (Cl)
Kadmium (Cd) : < 5 mg/kg P
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 1250