Montering av apparatdosa

Pris per styck
Artikelnummer: 80849
I vår tjänst Montering av apparatdosa (eldosa) ingår:
• Montering av apparatdosa i ny gipsvägg.

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.
ROT-avdrag
Ja
Nej
Vi kommer att kontakta dig inom
2-3 arbetsdagar
Arbetet börjar inom
1-4 veckor
Från
138   kr /st
st

Har du frågor om våra hantverkartjänster?

Ring 0771-89 00 89 så hjälper vi dig! 

Montering av apparatdosa
I vår tjänst Montering av apparatdosa (eldosa) ingår:
• Montering av apparatdosa i ny gipsvägg.

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.

Din uppgift

• Räkna antalet apparatdosor som ska monteras i ny gipsvägg.
• Allt material som ska användas ska finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.
• Gipsskivor ska inte vara monterade.

Förutsättningar för tjänsten

För att vår installatör ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.
Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld, kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen.

• Allt material som ska användas ska finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.
• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget. • Felsökning ingår ej
• Hus som har ett kulturhistoriskt värde (k-märkt) ingår ej. Där lämnas separat offert
• Ställning eller skylift ingår ej
• Det ska finnas farbar väg till den plats där arbetet ska utföras.
• Avfallshantering ingår ej.

Tips från experterna

• Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen.
• Arbetet som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista

• Rätt dosa för enkel eller dubbelgips
• Apparatdosor avsedda för 16 mm vp-rör
• Anslutningsmuff, då rör eller slang inte passar i dosan ingångar.

Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer Nej
Hantverkartjänst Ja
Varumärke Proffsbyggt