Montering och Installation av elcentral ink rådgivning

1-10 säkringar, Pris per elcentral
Artikelnummer: 80851
I vår tjänst Montering och installation av elcentral inklusive rådgivning ingår:
• Rådgivning kring elcentralen. I tjänsten ingår en timmes konsultation ihop med elektrikern för att utreda omfattningen av tjänsten och att rätt material blir inköpt, ev åtgärdande av ytor där tapeter etc påverkas ingår ej i tjänsten.
• Rivning av befintlig elcentral.
• Montering och installation av ny elcentral enligt tillverkarens monterings- och installationsanvisningar.

Är behovet fler än 20 säkeringar tas detta upp direkt med elektrikern.

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.
ROT-avdrag
Ja
Nej
Vi kommer att kontakta dig inom
2-3 arbetsdagar
Arbetet börjar inom
1-4 veckor
Från
3918   kr /st
st

Har du frågor om våra hantverkartjänster?

Ring 0771-89 00 89 så hjälper vi dig! 

Montering och Installation av elcentral ink rådgivning
I vår tjänst Montering och installation av elcentral inklusive rådgivning ingår:
• Rådgivning kring elcentralen. I tjänsten ingår en timmes konsultation ihop med elektrikern för att utreda omfattningen av tjänsten och att rätt material blir inköpt, ev åtgärdande av ytor där tapeter etc påverkas ingår ej i tjänsten.
• Rivning av befintlig elcentral.
• Montering och installation av ny elcentral enligt tillverkarens monterings- och installationsanvisningar.

Är behovet fler än 20 säkeringar tas detta upp direkt med elektrikern.

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.

Din uppgift

• Räkna antalet säkringar som den befintliga elcentralen består av.
• Allt material som ska användas ska finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.

Förutsättningar för tjänsten

För att vår installatör ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.
Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld, kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen.

• Allt material som ska användas ska finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.
• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget. • Felsökning ingår ej
• Hus som har ett kulturhistoriskt värde (k-märkt) ingår ej. Där lämnas separat offert
• Ställning eller skylift ingår ej
• Det ska finnas farbar väg till den plats där arbetet ska utföras.
• Avfallshantering ingår ej.

Tips från experterna

• Arbetet som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.
• Eventuell felsökning ingår ej, till exempel lokalisering av jordfel i huset.

Materialchecklista

- Elcentral (centralkapsling)
- Huvudbrytare
- Jordfelsbrytare

Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer Nej
Hantverkartjänst Ja
Varumärke Proffsbyggt
DIY Category Houses & Holiday houses