Montering och installation av väggarmatur

Pris per st
Artikelnummer: 80819
I vår tjänst Montering och installation av väggarmatur ingår:
• Montering av ny väggarmatur enligt tillverkarens monteringsanvisningar samt anslutning till befintligt uttag/dosa.

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.
ROT-avdrag
Ja
Nej
Vi kommer att kontakta dig inom
2-3 arbetsdagar
Arbetet börjar inom
1-4 veckor
Från
278   kr /st
st

Har du frågor om våra hantverkartjänster?

Ring 0771-89 00 89 så hjälper vi dig! 

Montering och installation av väggarmatur
I vår tjänst Montering och installation av väggarmatur ingår:
• Montering av ny väggarmatur enligt tillverkarens monteringsanvisningar samt anslutning till befintligt uttag/dosa.

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.

Din uppgift

• Räkna antalet väggarmaturer som ska installeras.
• Allt material som ska användas ska finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.
• El ska finnas framdraget till inkopplingspunkt för respektive väggarmatur.
• Armaturer i badrum ska vara IP-klassade.

Förutsättningar för tjänsten

För att vår installatör ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.
Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld, kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen.

• Allt material som ska användas ska finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.
• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget. • Felsökning ingår ej
• Hus som har ett kulturhistoriskt värde (k-märkt) ingår ej. Där lämnas separat offert
• Ställning eller skylift ingår ej
• Det ska finnas farbar väg till den plats där arbetet ska utföras.
• Avfallshantering ingår ej.

Tips från experterna

• Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen.
• Vid installation av väggarmatur i badrum ska det finnas en godkänd jordfelsbrytare installerad sen tidigare.
• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista för installation av väggarmatur

• Väggarmatur
• Skruv
• Plugg

Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer Nej
Hantverkartjänst Ja
Varumärke Proffsbyggt