Montering och installation köksfläkt

pris per styck inkl/exkl ROT
Artikelnummer: 80836
I vår tjänst Montering och installation köksfläkt ingår:
• Montering och installation av köksfläkt (standardmodell - underbyggnadsfläkt), enligt tillverkarens monteringsanvisningar. Förutsättning är att den nya fläkten kan kopplas på det befintliga systemet.
Arbetet utförs av behörig elinstallatör.

OBS, Inga demonteringa av befintlig utrustning ingår

• Det tillkommer kostnad för frihängande eller vägghängda fläktar ev andra åtgärder om förutsättningarna inte överensstämmer för att montera och installera den nya fläkten. Pris sätts av elektrikern efter fläktens/arbetets förutsättningarna.
• Skriv ner i kommentarsfältet vid beställningen av tjänsten vilken typ av fläkt som ska monteras. På så sätt kan elektrikern förbereda sig bättre och har möjlighet att ställa följdfrågor vid sin kontakt med dig innan arbetet påbörjas.
• Upptäcker elektrikern att tidigare eldragning eller andra förutsättningar som inte är fackmannamässigt utfört kan de avsäga sig arbetet eller åtgärda det mot tillkommande kostnad.

OBS!
Tänk på att i de fall som installation av inventarier inte sker i samband med ombyggnad ger det inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn. Installationer som medför mer omfattande byggåtgärder kan ge rätt till skattereduktion.
ROT-avdrag
Ja
Nej
Vi kommer att kontakta dig inom
2-3 arbetsdagar
Arbetet börjar inom
1-4 veckor
Från
1958   kr /st
st

Har du frågor om våra hantverkartjänster?

Ring 0771-89 00 89 så hjälper vi dig! 

Montering och installation köksfläkt
I vår tjänst Montering och installation köksfläkt ingår:
• Montering och installation av köksfläkt (standardmodell - underbyggnadsfläkt), enligt tillverkarens monteringsanvisningar. Förutsättning är att den nya fläkten kan kopplas på det befintliga systemet.
Arbetet utförs av behörig elinstallatör.

OBS, Inga demonteringa av befintlig utrustning ingår

• Det tillkommer kostnad för frihängande eller vägghängda fläktar samt ev andra åtgärder om förutsättningarna inte överensstämmer för att montera och installera den nya fläkten. Pris sätts av elektrikern efter fläktens/arbetets förutsättningarna.
• Skriv ner i kommentarsfältet vid beställningen av tjänsten vilken typ av fläkt som ska monteras. På så sätt kan elektrikern förbereda sig bättre och har möjlighet att ställa följdfrågor vid sin kontakt med dig innan arbetet påbörjas.
• Upptäcker elektrikern att tidigare eldragning eller andra förutsättningar som inte är fackmannamässigt utfört kan de avsäga sig arbetet eller åtgärda det mot tillkommande kostnad.

OBS!
Tänk på att i de fall som installation av inventarier inte sker i samband med ombyggnad ger det inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn. Installationer som medför mer omfattande byggåtgärder kan ge rätt till skattereduktion.

Din uppgift

• Mät upp ytan där köksfläkten ska placeras. Kontrollera så att köksfläkten har rätt mått för att passa in.
• Allt material som ska användas ska finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.
• El ska finnas framdraget till inkopplingspunkt för köksfläkten.
• OBS! Skriv ner i kommentarsfältet vid beställningen av tjänsten vilken typ av fläkt som ska monteras. På så sätt kan elektrikern förbereda sig bättre och har möjlighet att ställa följdfrågor vid sin kontakt med dig innan arbetet påbörjas.

Förutsättningar för tjänsten

För att vår installatör ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.
Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld, kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen.

• Allt material som ska användas ska finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.
• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget. • Felsökning ingår ej
• Hus som har ett kulturhistoriskt värde (k-märkt) ingår ej. Där lämnas separat offert
• Ställning eller skylift ingår ej
• Det ska finnas farbar väg till den plats där arbetet ska utföras.
• Avfallshantering ingår ej.

Tips från experterna

• Det finns två olika typer av köksfläktar. Dels utsugningsfläkt (kallas ofta spisfläkt), som är den vanligaste – dels kolfilterfläkten. Utsugningsfläkten är den fläkt som är mest effektiv. Utsugningsfläkten ansluts till bostadens ventilationssystem. Vid val av utsugningsfläkt i flerfamiljshus måste huset ha separata ventilationssystem.
• Installation av kolfilterfläkt kräver inget ventilationssystem.
• En viktig detalj i installation av köksfläktar är avståndet mellan spis och fläkt. Enligt Boverkets byggregler ska avståndet mellan köksfläktar och spis vara minst 50 centimeter.
• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista

Utsugningsfläkt
• Köksfläkt
• Ventilationsrör
• Ventilationsslang
• Skarvmuff
• Skruv
• Plugg

Kolfilterfläkt
• Köksfläkt inklusive monteringssats

Tänk på att installation av kolfilterfläkt inte kräver något ventilationssystem.

Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer Nej
Hantverkartjänst Ja
Varumärke Proffsbyggt
DIY Category Houses & Holiday houses