Murcement A

UTGÅENDE, 25kg
Artikelnummer: 0111
Vikt: 25
Murcement A är ett bindemedel som blandas med sand och vatten till bruk för murning och putsning.
Välj butik för att se lagertstatus
Inte tillgänglig online
Skickas inom
2-10 vardagar
Från
69 95 kr /st
st
= 25,00 kg
Murcement A
Murcement A är ett bindemedel som blandas med sand och vatten till bruk för murning och putsning. Det kan användas för de flesta murningsarbeten med tegel, kalksandsten, betong- och lättklinkerblock samt putsarbeten som grovstockning och slamning.

Blandning

Murcement A blandas med sand och vatten, blandningstiden är runt 5-10 minuter vid maskinell blandning. Underlaget ska rengöras noggrant och förvattnas samt tunngrundas. Ytan ska omgående skyddas mot uttorkning.
Ladda ner mer information
Märkning
GHS05
Frätande
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H315
Irriterar huden.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
H335
Kan orsaka irritation i luftvägarna.