Rödfärg Premium

Traditionell röd slamfärg av Premium kvalitet, 10L
Artikelnummer: 19853
Vikt: 12
Rödfärg Premium är en röd slamfärg av klassisk typ, men tillverkad enligt moderna, miljöanpassade metoder.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
1-3 vardagar
Hämta i butik
Från
200   kr /st
st
Rödfärg Premium
Rödfärg Premium är en röd slamfärg av klassisk typ tillverkad enligt moderna, miljöanpassade metoder. Rödfärgens popularitet beror inte bara på den traditionella kulören utan också på dess träskyddande egenskaper, att färgen är lätt att arbeta med och prisvärd.

Rödfärg Premium är av hög kvalitet och är tillverkad enligt ett recept med hög pigmenthalt för att ge god täckningsförmåga. Den är förstärkt med antimögelmedel för att förhindra påväxt samt extra linolja för att vara lättare att stryka och för att inte torrfälla.

Rödfärgen har använts i vår del av världen sedan vikingatiden. Gamla rödfärgsrecept kunde innehålla exempelvis blod eller sillake. Idag tillverkas färgen med moderna och miljöanpassade metoder.

Målning med slamfärg

Slamfärg är avsedd att målas på nytt ohyvlat trä eller trä som tidigare målats med slamfärg. Färgen fäster inte på hyvlade ytor, asfaboard eller ytor som är målade med andra färgtyper. Måla inte om temperaturen är under 5 grader C.

Förbehandling

Låt färskt virke torka ute under en säsong innan målning påbörjas, annars kan flagning uppstå. Tvätta gärna både trärena som tidigare målade ytor med alg/mögeltvätt för att döda sporer. Låt torka under ett par dagar.Områden som varit utsatta för kåda bör ruggas upp med sandpapper innan målning.

Målning på nytt virke

Grunda med slamfärg som är utspädd med 10-15% vatten. Måla plankorna en och en, uppifrån och ner och så tunt som möjligt för annars kan färgen flagna. Vänta i 24 timmar innan nästa strykning sker med färg utspädd med 10-15% vatten. Målning med slamfärg bör inte ske i direkt solsken, på solheta väggar eller i regn.

Målning av tidigare målade ytor

Avlägsna all smuts och löst sittande färg genom att borsta fasaden med piassavakvast och stålborste. Använd sedan en mjukare borste för att avlägsna damm eller skölj med trädgårdsslang. Låt torka. Måla en gång eventuellt förtunnad med 5-10% vatten, måla ej för tjockt då detta ökar risken för flagning.

Rengöring

Penslar och redskap rengörs med vatten.

Förvaring

Slamfärg är en färskvara och bör helst användas inom 1-2 år från tillverkningsdag. Vid långvarig förvaring tjocknar färgen när mjölet suger åt sig vatten. Färgen måste då spädas med vatten innan målning. Färgen tål inte frysning.

Miljö

Slamfärgen följer den svenska miljöbalkens produktvalsregler samt kommande Reach-lagstiftning som innebär att ämnen som innehåller farliga ämnen bör bytas ut.

Teknisk specifikation

Mängd: 10 liter
Bindemedel: Vetemjölsklister förstärkt med linolja
Antimögelmedel: Ja
Förtunning: 10 % vatten
Applicering: Pensel
Täckförmåga: Ca 3 m2 / liter
Torktid: Ca 1 timme vid 23 °C och 50 % luftfuktighet, övermålningsbar efter ca 1 dygn.
Glans: Helmatt
Brandfarlighet: Ej brandfarlig vara
Lagring: Frostfritt
Faroangivelser
EUH208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
P273
Undvik utsläpp till miljön.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 19853
Typ Slamfärg