Rengöringsduk

Rengör händer och verktyg, tar bort olja o dyl.
Artikelnummer: 27811
Vikt: 0.27
50-pack rengöringsdukar till händer, verktyg och släta ytor. Avlägsnar olja och ohärdat lim eller färg. Rengöringsdukarna kan användas i stället för lacknafta och andra liknande produkter.
Välj butik för att se lagertstatus
Inte tillgänglig online
Skickas inom
2-10 vardagar
Från
74 95 kr /st
st
= 1,00 st
Rengöringsduk
50-pack rengöringsdukar till händer, verktyg och släta ytor. Avlägsnar olja och ohärdat lim eller färg. Rengöringsdukarna kan användas i stället för lacknafta och andra liknande produkter.

Innehåller Vitamin E+A, Veteextrakt och Aloe Vera.
Ladda ner mer information
Märkning
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H412
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P273
Undvik utsläpp till miljön.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.