Rengöringsduk

Rengör händer och verktyg, tar bort olja o dyl.
Artikelnummer: 27811
Vikt: 0.27
50-pack rengöringsdukar till händer, verktyg och släta ytor. Avlägsnar olja och ohärdat lim eller färg. Rengöringsdukarna kan användas i stället för lacknafta och andra liknande produkter.
Välj butik för att se lagerstatus
Skickas inom
1-3 vardagar
Hämta i butik
Från
84 95 kr /st
st
Rengöringsduk
50-pack rengöringsdukar till händer, verktyg och släta ytor. Avlägsnar olja och ohärdat lim eller färg. Rengöringsdukarna kan användas i stället för lacknafta och andra liknande produkter.

Innehåller Vitamin E+A, Veteextrakt och Aloe Vera.
Märkning
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H412
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P273
Undvik utsläpp till miljön.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 995519