Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
 • Extra stort sortiment online
 • E-handla allt till ditt byggprojekt
 • Snabb leverans av dina varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta

Gipsskiva

13x900x2500mm, 21kg, Art.nr: 07090, Vikt/Säljenhet: 20,25 kg
Gipsskiva

Denna skiva håller en s.k. SCAN kvalitet, vilket innebär att den uppfyller samtliga europeiska normer rörande materialsammansättning, densitet och vikt. Utöver den europeiska klassningen är skivan även godkänd enligt Svensk standard.

Varuinformation

Så här gör du

Pris från:
60
95
/st
(27,09/m2)

Varuinformation

Gipsskiva
Denna skiva håller en s.k. SCAN kvalitet, vilket innebär att den uppfyller samtliga europeiska normer rörande materialsammansättning, densitet och vikt. Utöver den europeiska klassningen är skivan även godkänd enligt Svensk standard. (Svensk standard kräver en något högre densitet på gipskärnan).

Skivan har gipskärna med ytskikt av kartong. Gips påverkas väldigt lite av fukt och temperaturförändringar, den omgärdande kartongbeklädnaden är dock känslig, och därför ska skivorna skyddas mot såväl fukt som väta under byggtiden.

Skivorna är formstabila och enkla att hantera. Dessutom är gips är ett rent naturmaterial som bidrar till en god innemiljö.

Användningsområde

En standardskiva för de flesta ändamål som ger en slät beklädnad av tillexempel väggar, pelare och balkar. Gipsskivan lämpar sig för både målning och tapetsering. Skivorna passar bra till brandisolering på grund av att kristalliserat vatten i gipskärnan förångas vid hetta vilket ger en kylande effekt och fördröjer eldens spridning. Vidare har gips naturliga ljuddämpande egenskaper och kan med fördel användas för rumsavskiljning.

Förvaring och förflyttning

Vi rekommenderar att gipsskivor förvaras inomhus skyddade från fukt. Skivorna placeras plant på golvet. Om pallyft eller truck ska användas, placeras skivorna på strö med max 600 millimeters mellanrum, är avståndet längre riskerar skivorna att skadas. Var aktsam om skivornas hörn och undvik att de ställs hårt mot underlaget. Undvik även att dra skivorna mot varandra eftersom du då riskerar repor.
Skivorna bärs alltid stående på högkant.

OBSERVERA!
Vid förvaring utomhus under presenning och på hårdgjord yta rekommenderas max två dagar, är gipspaketen plastemballerade kan de förvaras längre på detta sätt. Se dock till att inget regnvatten samlas under paketen.

Tillpassning

Kapa gipsskivor gör du enklast med hjälp av en stållinjal och en skarp kniv. Se till att skära genom hela kartongskiktet så att gipskärnan ritsas. Därefter knäcker du skivan lätt mot en bordskant och avslutar med att skära genom kartongen på baksidan. Slipa till kanten med sandpapper eller gipsrasp vid behov. Tänk på att avpassa gipsskivorna till en höjd max 15 millimeter kortare än rummets höjd.

Ett eller två lager?

Vanligtvis används ett gipslager. Med dubbla lager gips i en rumsavskiljande mellanvägg får man en betydligt bättre ljudisolering. Dubbla gipslager kan användas för att nå en brandavskiljande effekt. Syftet med dubbla lager gips kan även vara att man vill få en helt stum yta. Vid exempelvis plattsättning på träreglar med centrummått 600 millimeter kan man ofta välja dubbel gips för att slippa justering av centrummåttet ner till 300 millimeter.

Upphängning

Om du önskar möjlighet att hänga tyngre saker på den färdiga väggen, till exempel en platt-Tv eller hyllor rekommenderas ett lager konstruktionsplywood under gipsskivorna. Detta ger en stabil grund för upphängning av tunga saker på gipsväggen.

Montering

Vid invändig montering är det viktigt att byggnaden är tät och torr, det vill säga: inget vatten stående på golvet, inga läckor uppifrån genom bjälklag samt att det inte regnar in genom fönster eller andra fasadöppningar. Skivorna kan både fästas stående och liggande, undvik att låta skarvarna stötas hårt mot varandra, en springa på 2-3 millimeter är att föredra.

Vid montering mot stålreglar och trä rekommenderas skruvmontage. Välj skruvarnas längd genom att mäta: gipstjocklek + 20 millimeter för trä. (Gipstjocklek + 10 millimeter för stålregel). Använd skruvdragare, och dra skruven så att skallen försänks 0,5-1 millimeter. Fäst skruvarna 10 millimeter in från skivans kant i en ram runtom, med 10 centimeters mellanrum. Skivans centrum skruvas med 50 centimeters mellanrum.
I vissa fall som till exempel på betongvägg kan gipsskivor även limmas upp med gipsbruk (ej mot trä) eller konstruktionslim.

LADDA NER MER INFORMATION

SNABBA FAKTA

Längd 2500 mm
Paketvikt (kg) 21
Tjocklek (mm) 13 mm
Användningsområde Vägg/golv
Bredd 900 mm

Så här gör du

STEG 1

Gipsa tak med standardskivor och spackla för att få en slät yta. Takgips med fasad kant kan användas för att få ett rutmönster. Då slipper man dessutom spackla skarvarna.

Steg 5

Steg_5

Sätt i spackel från sidan…

STEG 8

STEG_8

Hål, bågar och urtag sågas. Raka spår sågas med fogsvans. Runda former gör du med sticksåg… och mindre hål görs med hjälp av dosfräs.

STEG 2

STEG_2

Innertak sätts vanligen efter undergolv, men innan man gipsar innervägg. Använd en mall för att enkelt kunna sätta 28x70 glespanel, på exakt ”CC” 300.

Steg 6

Steg_6

… och dra av underifrån, längst med skarven.?Fyll gipsskivornas skarvar med det första lagret. Bredspackla skarven vid kortsidorna.

STEG 9

STEG_9

Gipsskivor är så tunga att du bör använda en skivlift, om du ska sätta gips i tak själv.

STEG 3

STEG_3

Glesen sätts tvärgående bjälklagsreglarna och skapar ett utrymme i undertaket. Här kan behörig elektriker utföra dold dragning av VP-rör eller flexslang.

Steg 7

Steg_7

Skruva ner eventuellt uppstickande skruvskallar.?Täck alla skruvhuvuden. Låt spacklet torka helt och lägg på nästa lager. Spackla även över alla skruvskallar en andra gång.

STEG 10

STEG_10

Om ni är två som hjälps åt kan ni pressa upp skivorna i taket, med så kallade hjälpgummor. Tillverka gummorna så att de är något längre än takhöjden i rummet. Då kan ni spänna stöttorna mellan golv och tak.

STEG 4

STEG_4

Mät och markera var du vill kapa gipsen. Lägg ut ett anhåll och skär genom kartongytan, med en skarpeggad gipskniv.

Steg 8

Bredspackla både kort och långsidor med ett tredje lager spackel. Det kan krävas ytterligare ett lager bredspackling beroende på hur van man är.

STEG 11

STEG_11

Gipsskivans framsida som sätts mot rummet är fasad utmed långsidorna. Fasningen ger utrymme för skarvremsa och spackel.

STEG 5

STEG_5

Knäck skivan och skär av kartongen på baksidan.

Steg 9

Steg_9

När det sista lagret spackel har torkat slipar man med ett mellangrovt sandpapper. Om du skall måla och vill ha en helt slät yta så använd finspackel som tredje eller fjärde lager. Sopa upp så mycket damm som möjligt. Risken är annars att det tjocka och tunga dammet sätter igen dammsugaren.

STEG 12

STEG_12

Stoppa i några spillbitar av glespanel för att få ett underlag att skruva i vid kortskarvarna.

STEG 6

STEG_6

Kanten på kapade gipsskivor kan grovjusteras med kniv eller finjusteras med gipsrasp.

Steg 1

Steg_1

Spackla gips för att få en slät yta innan väv-sättning, målning eller tapetsering. Tak och vägg spacklas på samma sätt. Laga större skador på gipsen med gipsbruk, låt torka och slipa av, innan du börjar spackla.

Steg 10

Steg_10

Mjukfoga rummets hörn och skarvar mot golv och tak med akryl eller latexfog. Det ger en bättre ljudisolering.

STEG 13

STEG_13

Placera gipsskivorna så att eventuella skarvar förskjuts. Det minskar risken för sprickbildning.

STEG 7

STEG_7

Kortsidor och kapade ytor, ska brytas om de skruvas mot annan gipsskiva. Det gör att skarven senare kan täckas med spackel.

Steg 2

Steg_2

Skarvremsa används för att förstärka skarvar. Glasfiberremsa är självhäftande och sätts mitt över alla skarvar, innan man börjar spackla. Spacklet tränger genom glasfibernätet och ger en armerad förstärkning åt skarven.

STEG 14

STEG_14

Fäst gipsen så hårt att gipsskruven försänks ner i kartongytan, utan att pappret ger vika. Försänkningen täcks senare med spackel.

STEG 15

STEG_15

Skruva med max 200 mm mellanrum längst skivornas ytterkanter. Mitt på gipsskivan ska avståndet mellan skruvarna max vara 300 mm.

Steg 3

Steg_3

Målartejp av papp, står emot förskjutningar och sprickbildning något bättre, men är svårare att använda. Målartejp läggs på det första lagret med spackel.?Lägg på ytterligare ett lager med spackel innan det första lagret har torkat. Använd grovspackel av medium-kornstorlek, så kallat mediumspackel. Med denna typ av spackel räcker det normalt med tre lager, för att man ska kunna slipa till en slät yta.

STEG 16

STEG_16

Sätt skarvremsa i alla skarvar och spackla skruvhuvuden och skarvar innan du målar det släta taket.

Steg 22

Justera dörrbladet i sidled med hjälp av gångjärnens vågräta justerskruv. Lossa gångjärnsskruvarna för att kunna skruva justerskruvarna in eller ut. Dra fast gångjärnsskruvarna när du har justerat dörrbladet.

Steg 4

Steg_4

Stuka kanterna på spackelspadarna för att slippa ränder i spacklingen.

Steg 29

Smygbeklädnaden täcker sedan plasten.

Steg 23

Täck skruvhålen med plastlock.

STEG 17

STEG_17

Du kan använda dubbla gipsskivor för att öka ljudisoleringen. Sätt då det första lagret med en 10 till 15 mm glipa från vägg.

Steg 30

Om ytterväggen saknar åldersbeständig plast, ska dörren tätas med bottningslist och mjukfog.

Steg 24

Justera läppen i dörrens slutbleck för att dörren ska ligga an väl mot karmen. Rätt stängningstryck och täthet krävs för att dörren ska nå full isolerförmåga och för att den ska vara lätt att stänga.

STEG 18

STEG_18

Mjukfoga utrymmet med akryl eller latex.

Steg 31

Montera lås och trycke.

Steg 25

Tryck in drevisolering mellan karm och vägg med en vinkelhake eller tumstock. Tryck in remsorna av mineralullsisolering försiktigt, eftersom den tappar isolerförmåga om man pressar för hårt.

STEG 19

STEG_19

Sätt sedan nästa lager förskjutet mot det första…

Steg 32

Sätt foder och spika eventuell lockläkt direkt efter dörrmonteringen för att skydda fasaden mot regn.

Steg 26

Dreva både från in och -utsida.

STEG 20

… och gå hela vägen ut mot vägg.

Steg 33

Trappan sitter på plats, stryk utefog i spåret för tröskelbleck och tryck in blecket.

STEG 21

Du kan justera dörrbladet i höjdled med hjälp av gångjärnens lodräta justerskruv. Lyft bort täckbrickan och skruva justerskruven in eller ut med en insexnyckel. Justera alla gångjärnen till samma nivå.

Steg 27

Säkerställ att det blir en luftspalt på 2-3 cm på utsidan.

Steg 34

Fäst med bleckspik eller skruv.

Steg 28

Vid nybyggnation eller renovering där konstruktionen ångspärras med åldersbeständig plast, ska plasten fästas ut på dörrkarmen. För att undvika värmeläckage och risk för fuktskador, måste plasten sluta tätt mot karmen. Täta därför skarvar och hörn med åldersbeständig tejp.

Steg 35

Sätt smygbeklädnad och foder på insidan och täck springan mellan tröskel och golv med kvartsstav eller metallist.

Instruktionsfilmer

  • Innervägg Spackel på gips

   Innervägg Spackel på gips

   0:02 min

   Kolla vår instruktionsvideo för att få tips och råd vid använding av spackel på gips.

  • Bygg innertak med gipsskivor

   Bygg innertak med gipsskivor

   0:24 min

   Byggtips från Byggmax! Filmen visar hur du bygger ett innertak med gipsskivor.

Loading...
Dina
Senast besökta byggvaror
Gipsskiva
Gipsskiva
13x900x2500mm, 21kg
Pris från:
60 95 /st
Kolla in våra
mest populära byggvaror
28x120_Trall_Impregnerad_Gr_n
28x120 Trall Impregnerad Grön
NTR/AB, ca 8,4 lpm/m2
Pris från:
9 95 /m
45x95_Regel
45x95 Regel
Pris från:
10 95 /m
45x145_Impregnerad_Regel_Gr_n
45x145 Impregnerad Regel Grön
NTR/A
Pris från:
22 40 /m
45x45_Regel
45x45 Regel
5 95 /m
L_kt
Läkt
Ströläkt/bärläkt
Pris från:
3 15 /m