Skumborttagare

För rengöring av skumpistol, 500ml
Artikelnummer: 18466
Vikt: 0.45
Effektivt rengöringsmedel som löser ohärdat polyuretanskum och lim.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Från
85 95 kr /st
st

Behöver du hjälp av hantverkare?

Skumborttagare
Effektivt rengöringsmedel som löser ohärdat polyuretanskum och lim. Spraytvättning av verktyg och spill samt rengöring inuti skumpistoler. Avlägsnar även färg, vax, fett och olja.
Ladda ner mer information
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
EUH066
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H222
Extremt brandfarlig aerosol.
H229
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 995300