Snickerifärg Halvblank Vit Sadolin

Finns i flera storlekar
ART.NR: 186597
Halvblank, vit snickerifärg för målning av köksluckor, dörrar, karmar, socklar, lister, med mera. För inomhusbruk. Denna färg kan blandas till önskad kulör i utvalda Byggmax-butiker. Hitta närmsta Byggmax-butik med färgmaskin här!
Läs mer
Volym:
st
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
Sök efter postnummer

Snickerifärg Halvblank Vit Sadolin

Vit halvblank Svanenmärkt snickerifärg som ger dina snickerier en yta med fin lyster. Färgen är vattenbaserad och används för målning inomhus på köksluckor, dörrar, karmar, socklar, lister, med mera. Den är också lämplig för målning av rostskyddsgrundade plåt- och ståldetaljer inomhus. Färgens mycket låga tendens till klibb gör den även mycket lämplig för målning inuti exempelvis köksskåp.

Färgen är vit men kan blandas till önskad kulör i Byggmax-butik.

Måla med snickerifärg

Snickerifärgen ska appliceras flödigt för att ge bästa utflytning och fyllighet.

Nymålning

Vid nymålning av obehandlade snickerier ska eventuella kvistar isoleras med Sadolin Kvistlack två gånger. Därefter grundas ytan med Sadolin Snickerigrund. Spackling med Sadolin Snickerispackel utföres efter grundning. Slipa ytan med ett fint sandpapper och damma av väl. Färdigstryk två gånger med Sadolin Snickerifärg. Använd pensel, roller eller spruta vid applicering. Verktygen rengörs med såpvatten efter användning.

Ommålning

Tidigare målade snickerier tvättas med målartvätt och mattslipas. Eventuell spackling görs med Sadolin snickerispackel och grundning med Sadolin snickerigrund. Färdigstryk 1-2 gånger med Sadolin Snickerifärg Halvblank. För bästa resultat ska grundstrykning och mellanstrykning med snickerigrund torka över natten innan färdigstrykning med snickerifärgen. Använd pensel, roller eller spruta vid applicering. Verktygen rengörs med såpvatten efter användning.

Färgbrytning i butik

Denna färg är vit men kan blandas till den kulör du önskar. I många av våra butiker kan vi bryta färg i tusentals kulörer - helt utan extra kostnad. Här kan du se vilka butiker som erbjuder färgbrytning.

Hälsa och miljö

  • Denna produkt uppfyller kraven för Svanenmärkning.
  • Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen och använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation.
  • Flytande färgrester och tvättvätska lämnas till miljöstation.
Se även information i Säkerhetsdatabladet.

Läs mer
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Varumärke Sadolin
Leverantörens artikelnummer 5140717