Spolarvätska Färdigblandad

Frysskydd ned till -20ºC, 4L
Artikelnummer: 18495
Vikt: 4
Färdigblandad spolarvätska som används vid rengöring av bilens vind- och bakrutor. Säkerställer sikten vid körning och klarar temperaturer ned till – 20 grader.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
1-3 vardagar
Hämta i butik
Från
39   kr /st
st
Spolarvätska Färdigblandad
Färdigblandad spolarvätska för användning vid rengöring av bilens vind- och bakrutor vilket säkerställer sikten vid körning. Produkten rengör effektivt vindruta och strålkastare utan att skada lack eller torkarblad. Spolarvätskan är färdigblandad vilket gör det enkelt och smidigt. Klarar temperaturer ned till -20 grader. Spolarvätskan är etanolbaserad vilket innebär att den är biologiskt lätt nedbrytbar och är därför skonsam mot miljön.

Förvaring

Förvaras oåtkomligt för barn.
Märkning
GHS02
Brandfarlig
Faroangivelser
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 17142