Sprayfärg högglans

Svart, 400ml
Artikelnummer: 1860011
Vikt: 0.4
Snabbtorkande akryllack. Hög täckningsförmåga- och glansstyrka.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
68 95 kr /st
st
Sprayfärg högglans
Snabbtorkande akryllack. Hög täckningsförmåga- och glansstyrka. Kan användas inomhus och utomhus. Användbar för många olika applikationer. Automatisk ventilrengöring. Färgen bleknar inte, väderbeständig.
Ladda ner dokument
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
EUH066
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H222
Extremt brandfarlig aerosol.
H229
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 900465