Sprayfärg högglans

Svart, 400ml
Artikelnummer: 1860011
Vikt: 0.4
Sprayfärg för såväl inom- som utomhusbruk och torkar på några minuter. Kan användas på metall, trä och plast m.m. Högglans.
Vald färg
OBS! Tänk på att färgen på skärmen inte alltid stämmer överens med verkligheten.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
73 95 kr /st
st
Sprayfärg högglans
Sprayfärg för såväl inom- som utomhusbruk och torkar på några minuter. Kan användas på metall, trä och plast m.m. Högglans.
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
EUH066
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H222
Extremt brandfarlig aerosol.
H229
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 900465
Typ Sprayfärg
Spontad Nej