Tändvätska Kemetyl T-gul

1L
Artikelnummer: 18403
Vikt: 0.81
Tändvätska till grillar och brasor, passar även bra som bränsle till fotogenkök och värmare.
Välj butik för att se lagertstatus
Inte tillgänglig online
Skickas inom
2-10 vardagar
Från
29 95 kr /st
st
= 1,00 st
Tändvätska Kemetyl T-gul
Tändvätska till grillar och brasor, passar även bra som bränsle till fotogenkök och värmare. Den är baserad på ren N-paraffin och är därför rök- och luktfri. T-Gul brinner endast i förening med annat tändbart material som papper, trä och kol. Vid grilltändning sprutas T-Gul jämt över kolen/briketterna/veden.
Ladda ner mer information
Märkning
GHS08
Hälsofarlig
Faroangivelser
EUH066
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H304
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.