Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor
  • Fri frakt på 30 000-tals produkter

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta

Varuinformation

Ytpapp Protego SEM 3600
Spikbar ytpapp för enklare typer av tak såsom lekstugor eller friggebodar. Elastisk tätskiktsmatta uppbyggd på en glasfiberstomme som belagts med SBS-polymiserad bitumen. Översidan är belagd med grå skiffer med undersidan är sandbelagd. En förpackning täcker ca 6,2 m2, minsta taklutning 14°

Underlagspapp

Används både under ytpapp och under takpannor, profilerad plåt, planplåt och takshingel. Underlagspapp rekommenderas även då taklutningen är god.

Det finns två typer av underlagspapp:

Underlagspapp med mineralfiberstomme (YAM) kan användas på enklare byggnader med lägre ställda krav på prestanda. Exempel på sådana byggnader kan vara ekonomibyggnader, förråd, vedbod, garage, lekstuga, cykelskjul etc. Underlagspapp skall alltid täckas med ett ytskikt t.ex. ytpapp eller plåt.

Underlagspapp med polyesterstomme (YAP) används för alla byggnader, utom sådana med lägre ställda krav på prestanda som förråd, vedbod, lekstuga osv. Kvaliteten på papp som ligger under takpannor i hus för permanentboende, skall vara lägst YAP 2200. Om takets lutning understiger 18 grader, bör man alltid använda papp med frilagd kant så att skarvarna blir helt täta.

Ytpapp

Ytpapp kan användas till låglutande tak utan ytterligare takbeklädnad.

Enklare byggnader:

På enklare byggnationer såsom exempelvis lekstugor, förråd, garage, cykelskjul och vedbodar med taklutning mer än 14 grader (25 cm/m), passar ytpapp SAM 238, en enklare papp uppbyggd på en mineralfiberstomme. Samtliga skarvar ska förseglas med asfaltklister.

Permanentboende:

Takets lutning och vattenavrinningsförmåga samt typen av byggnad avgör valet av ytpapp. Under ytpappen lägger du först en underlagspapp med polyesterstomme (YAP). På boningshus med en taklutning ner till 14 grader (25 cm/m), passar Glaciär 140, där en självklistrande längsgående skarv gör resultatet extra säkert. Till låglutande tak med ner till 3 graders lutning (6 cm/m), används Glaciär 141 med extra bred självklistrande och längsgående skarv för bästa resultat.

Om taket har dålig vattenavrinning, bör man låta en utbildad takmöntör utföra jobbet. Därmed säkerställs att ytskiktet blir helt tätt.

Bra att tänka på:

Förvara alltid takpapp stående; därmed undviks att rullarna blir ovala. Papp från en oval rulle blir vågig och svår att lägga. Därmed finns risk för att slutresultatet påverkas.

Planera alltid takläggningsmomentet så att råspont och underlagspapp spikas i torr väderlek. Låt aldrig råspont sitta uppe utan täckning! Råspont som angrips av fukt kan slå sig mycket, dessutom finns risk för mögelangrepp.

Spika helst fast pappen för hand. Använder du spikpistol, var försiktig - spiken ska sättas i rakt jämfört med underlaget så att inte spikskallen gör hål i pappen. Undvik klammer.

Ta hjälp av takläggare vid skorstenar, rörgenomföringar och andra svåra ställen.

Använd underlagspapp för att skydda den nya ytpappen från brädskarvar och uppstickande spikskallar. Underlagspapp skyddar dessutom brädtaket under byggtiden.

Vid omtäckning kan den gamla pappen behållas som underlagspapp, förutsatt att den är i gott skick. Om läkten byts ut, skall alltid underlagspappen bytas!

Ytpappen har en livslängd på cirka 30 år. Underhåll kan behövas efter 15-20 år. Taket behandlas då med täckmassa. Tak i söderläge kan behöva underhållas tidigare.

Om taket läcker: Laga i första hand läckan med asfaltkitt eller en bit ny papp som svetsas eller klistras över skadan. Därefter kan taket behandlas med täckmassa.

LADDA NER MER INFORMATION

SNABBA FAKTA

Användningsområde Vägg / Tak
Leverantörens artikelnummer 1402008
Tilläggsbeskrivning 6,2 m2
Typ Ytpapp
Varumärke Protego